Od 1 grudnia nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Autor: oprac. KM • Źródło: materiały prasowe25 listopada 2021 15:19

Od 1 grudnia, przez kolejne 3 miesiące, będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Dotyczą one jednak tylko tych osób, które odeszły wcześniej na emeryturę. Osoby zaliczające się już do powszechnego wieku emerytalnego nie będą objęte limitami - poinformował ZUS.

Od 1 grudnia nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fot. Gold Picture / Shutterstock.com
 • ZUS ogłosił nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów, które będą obowiązywały przez kolejne trzy miesiące począwszy od grudnia
 • Limity obejmą tylko wcześniejszych emerytów
 • Osoby będące już w powszechnym wieku emerytalnym nie będą obarczone limitami

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów będą obowiązywać od grudnia przez trzy miesiące - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie obejmą osób w powszechnym wieku emerytalnym.

Dorabianie do emerytury 2021 i 2022 - limity

Dorabianie do emerytury jest możliwe, ale w ramach określonych limitów przychodów, których przekroczenie może zakończyć się zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia przez ZUS. Przychód, który nie zagraża wypłacie, wynosi maksymalnie 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak mówi cytowana w komunikacie prasowym rzecznik prasowa ZUS Iwona Kowalska-Matis, kwota graniczna dla bezpiecznego dorobku od 1 grudnia będzie wynosić 3960,20 zł brutto. Z kolei zarobek przekraczający 7354,50 zł brutto spowoduje zawieszenie wypłaty z ZUS.

Przy przekroczeniu 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale bez przekroczenia progu 130 proc., świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia, ale mniej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia:

 • 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 • 549,71 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

W przypadku renty socjalnej, wypłata renty zostanie zawieszona w grudniu po przekroczeniu 3960,20 zł brutto przychodu. Od stycznia 2022 r. zasady zawieszania renty socjalnej ulegną zmianie: zaczną obowiązywać te same, co z tytułu niezdolności do pracy

Dorabianie do emerytury bez ograniczeń

Jeśli chodzi o dorabianie do emerytury, limity obowiązują trzy grupy, do których zaliczają się:

 • wcześniejsi emeryci
 • ci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny
 • renciści.

Istnieje jednak wyjątek: emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1250,88 zł brutto), otrzymają wypłatę w niższej kwocie - bez dopłaty do minimum - jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury.

Dorabianie do emerytury - renciści

Bez ograniczeń do emerytury mogą dorabiać również następujący renciści:

 • osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych
 • osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojskowych
 • osoby, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

 

Dorabianie do emerytury a renta rodzinna

Dorabianie do emerytury bez ograniczeń dotyczy również rent rodzinnych przysługujących uprawnionym do tych świadczeń.

Dorabianie do emerytury bez limitów obowiązuje również w przypadku pobierania renty rodzinnej kwotowo korzystniejszej od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Dorabianie do emerytury a rozliczenie z ZUS

Emeryci i renciści przed ustawowym wiekiem emerytalnym: 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn muszą powiadomić ZUS o przychodach z danego roku i wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, który jest dla nich korzystniejszy.

Zatajenie przed ZUS informacji o dodatkowych dochodach będzie skutkowało zwrotem nienależnie pobranego świadczenia. Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają osoby przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego bez względu na charakter umowy, na podstawie której są zatrudnieni: o pracę, o dzieło czy zlecenie.

Przychody emerytów - rozliczenie

Zatrudnienie

Przychody emerytów rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, zatrudniającego emeryta lub rencistę.

Działalność gospodarcza

Osoby same opłacające składki - np. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia o wysokości przychodu.

Pozarolnicza działalność gospodarcza

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie lub oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum