Nagroda im. bł. Gerarda za osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Od dziś można składać wnioski

Autor: oprac. PW • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia10 sierpnia 2021 11:00

Nagroda im. bł. Gerarda jest przyznawana przez Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Od dzisiaj (10 sierpnia) przez najbliższy miesiąc można składać wnioski.

Nagroda im. bł. Gerarda za osiągnięcia w ratownictwie medycznym. Od dziś można składać wnioski
Fot. WPR Katowice/archiwum RZ
  • Nagroda im. bł. Gerarda jest przyznawana przez Ministra Zdrowia w oparciu o złożone wnioski i decyzję komisji konkursowej
  • Uroczyste rozdanie nagród odbywa się co roku, 13 października, w Dniu Ratownictwa Medycznego
  • Nagroda im. bł. Gerarda jest wręczana od 2009 roku. Bł. Gerard jest patronem ratownictwa medycznego
  • Zobacz kto otrzymał Nagrodę w poprzednich edycjach

Minister przyznaje Nagrodę im. bł. Gerarda w kategoriach:

• lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik

• osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;

• zarządzanie ratownictwem.

Nagroda im. bł. Gerarda. Kto może ją otrzymać?

Nagroda jest honorowa. Nagrodzeni otrzymują: statuetkę bł. Gerarda i dyplom okolicznościowy.

Uroczyste rozdanie nagród odbywa się co roku, 13 października, w Dniu Ratownictwa Medycznego. W ramach jego obchodów, w dowód uznaniu zasług dla rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, od 2009 r. wręczane są nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa medycznego.

Zobacz kto otrzymał Nagrodę w poprzednich edycjach konkursu.

Wniosek o przyznanie Nagrody składa się w terminie od dnia 10 sierpnia do dnia 10 września w roku bieżącej edycji Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora.

Jak wynika z regulaminu konkursu kandydatami do Nagrody mogą być:
1. osoby fizyczne nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
2. osoby prawne,
3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
- działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem.

Kto może składać wnioski o nagrodę?

Kandydaci mogą być zgłaszani przez następujące podmioty:


1. dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

2. organy administracji rządowej;

3. jednostki samorządu terytorialnego;

4. osoby reprezentujące środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności osoby reprezentujące towarzystwa naukowe, samorządy zawodowe, jednostki naukowo–badawcze.

Laureatów Nagrody wskazuje komisja

Nad prawidłowością przebiegu procedury przyznawania Nagrody oraz dokonuje wyłonienia laureatów spośród kandydatów do Nagrody kontrolę sprawuje Komisja.

Komisja składa się z ośmiu członków, w tym z:
1. czterech przedstawicieli Organizatora,
2. konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub jego przedstawiciela,
3. jednego przedstawiciela Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
4. jednego przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego,
5. jednego przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
- wyznaczanych przez Ministra.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum