ekai.pl/Rynek Zdrowia | 12-02-2019 09:15

Na świecie istnieje ponad 5 tysięcy szpitali katolickich

Z danych najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła wynika, że na świecie istnieje obecnie 5287 katolickich szpitali, 15937 przychodni, 610 leprozoriów, 15722 domy starców, przewlekle chorych i niepełnosprawnych - informuje Katolicka Agencja Informacyjna.

Zazwyczaj tam, gdzie istnieje placówka misyjna, działa również punkt pomocy sanitarnej, często jedyny w promieniu kilkudziesięciu, a nawet setek kilometrów. Fot. Polska Misja Medyczna

Najwięcej szpitali katolickich istnieje w obu Amerykach i w Afryce. Przychodni lekarskich jest najwięcej w Afryce, Ameryce i w Azji. Ponad połowa leprozoriów znajduje się w Azji.

Spośród ponad 15,7 tys. domów dla osób w podeszłym wieku, chronicznie chorych i niepełnosprawnych ponad połowa, bo 8127, działa w Europie i w Ameryce - 3763.

KAI zwraca uwagę, że zazwyczaj tam, gdzie istnieje placówka misyjna, działa również punkt pomocy sanitarnej, często jedyny w promieniu kilkudziesięciu, a nawet setek kilometrów. Liczne przychodnie i szpitale powstały i nadal działają w najbardziej oddalonych miejscach świata dzięki posłudze misjonarzy i wolontariuszy.

Więcej: ekai.pl