NIL o posiedzeniu Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarzy

Autor: nil.org.pl/Rynek Zdrowia • • 20 maja 2016 12:55

W Buenos Aires odbyło się 203. posiedzenie Rady Światowego Stowarzyszenia Lekarzy WMA. W posiedzeniu uczestniczyło 100 delegatów z 35 krajowych stowarzyszeń lekarskich. Polskę reprezentował prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz.

Naczelna Izba Lekarska zamieściła na swojej stronie internetowej informację o posiedzeniu Rady. Odbyło się ono w dniach 28-30 kwietnia. W trakcie posiedzenia poruszono szereg kwestii, spośród których najważniejsze to: rozważania etyczne dotyczące baz danych oraz biobanków.

Na posiedzeniu Rady rozpatrzono propozycję tekstu nowej Deklaracji dotyczącej kwestii etycznych przy wykorzystaniu danych zdrowotnych oraz materiału biologicznego. Ustalono, że ostateczny tekst Deklaracji zostanie przygotowany do podjęcia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w październiku br.

Na posiedzeniu Rady WMA delegaci podjęli decyzję o dokonaniu rewizji Stanowiska WMA w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych mającej na celu zachęcenie lekarzy na całym świecie a także krajowych stowarzyszeń lekarskich do podejmowania większej aktywności oraz inicjatyw zmierzających do zakazania podobnych praktyk. Ustalono, że nowe wytyczne w tej sprawie zostaną przedstawione do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne WMA.

W trakcie posiedzenia ustalono także, że zostanie dokonana rewizja Stanowiska WMA w sprawie badań z udziałem więźniów. W tekście Stanowiska wskazuje się na zasady, które winny obowiązywać przy prowadzeniu badań z udziałem więźniów oraz wzywa się krajowe stowarzyszenia lekarskie, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, do uznania, że prowadzenie badań inwazyjnych na osobie ludzkiej stanowi poważne naruszenie godności oraz integralności osoby oraz niesie za sobą ryzyko szkód psychicznych i fizycznych.

Dyskutowano również nad zagadnieniami takimi jak problem uchodźców oraz osób migrujących, wirus Zika, turystyka medyczna, otyłość dzieci, skutki uprawiania boksu, eutanazja oraz asysta lekarza przy umieraniu, wykorzystywanie marihuany w celach medycznych oraz zagrożenia związane z cyberatakami w ochronie zdrowia.

Następnie posiedzenie Rady oraz Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy odbędzie się w Taipei 19-22 października 2016r.

Więcej: www.nil.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum