NIK koordynuje kontrolę skuteczności walki ze smogiem w Europie

Autor: nik.gov.pl/Rynek Zdrowia • • 31 stycznia 2019 13:14

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Naczelnym Organem Kontroli Holandii (Algemene Rekenkamer) podjęły się koordynowania pierwszej międzynarodowej kontroli skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w 14 krajach Europy oraz Izraelu.

NIK koordynuje kontrolę skuteczności walki ze smogiem w Europie
Fot. archiwum

Europejska Agencja Środowiska alarmuje, że zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na jakość i długość życia mieszkańców całej Europy. A że zanieczyszczenie powietrza nie zna granic geograficznych, władze krajowe muszą rozwiązywać ten problem nie tylko na terytorium własnego państwa, ale także współpracować ze sobą w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów podejmowanych działań naprawczych.

Nawet krótkotrwałe przebywanie w miejscach, gdzie powietrze jest zanieczyszczone, może prowadzić do pogorszenia pracy płuc, wywoływać infekcje dróg oddechowych, a także nasilać objawy astmatyczne. 

Mimo różnej sytuacji gospodarczej krajów uczestniczących w audycie międzynarodowym, ich mieszkańcy narażeni byli często na negatywne oddziaływanie tych samych substancji, tj. pyłów zawieszonych (PM10, PM2,5), benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu (NO2). Zdecydowanie najwyższe stężenia PM10 w 2016 r. odnotowane zostały w Macedonii, a następnie w Bułgarii oraz w Polsce.

Z zebranych danych można wyciągnąć dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze - najwyższe stężenia pyłów zawieszonych występują w krajach, na obszarze których jakość powietrza kształtowana jest przede wszystkim poprzez emisję ze źródeł komunalno-bytowych. Poza Polską, niska emisja stanowi najistotniejsze w źródło zanieczyszczeń w sześciu krajach objętych audytem, tj. Bułgarii, Kosowie, Macedonii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech). Zatem, znaczącą poprawę jakości powietrza w tych krajach będzie można osiągnąć przede wszystkim poprzez ograniczenie poziomu niskiej emisji, co powinno stanowić priorytet w planowanych i realizowanych działaniach naprawczych.

Ponadto po wyeliminowaniu problemu niskiej emisji w Polsce, która obecnie stanowi główną przyczynę niedostatecznej jakości powietrza w kraju, kolejnym wyzwaniem w zakresie poprawy jakości powietrza będzie redukcja emisji z sektora transportowego.

Niestety nie ma uniwersalnych rozwiązań tego problemu, które zapewniłyby poprawę jakości powietrza bez względu na sytuację gospodarczą, warunki geograficzne i meteorologiczne, czy też skalę zanieczyszczenia, piszą autorzy raportu Najwyższej Izby Kontroli.

W audycie jakości powietrza w Europie wzięły udział kraje należące do Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry) oraz pozostające poza jej strukturami (Albania, Gruzja, Kosowo, Izrael, Macedonia, Mołdawia, Szwajcaria).

Więcej: nik.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum