NFZ przypomina o najważniejszych zasadach przed rozpoczęciem zagranicznych wakacji

Autor: oprac. JKB • Źródło: pacjent.gov.pl, NFZ, Rynek Zdrowia26 maja 2022 17:30

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że bezpieczne wakacje za granicą można zapewnić dzięki karcie EKUZ (Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego). O czym warto pamiętać przed urlopem?

NFZ przypomina o najważniejszych zasadach przed rozpoczęciem zagranicznych wakacji
EKUZ jest bardzo ważna przy wyjazdach zagranicznych. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wyrabiana bezpłatnie i jest honorowana w państwach UE i EFTA
 • Karta uprawnia do bezpłatnego leczenia niezbędnego i nieplanowego, a także w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w delegaturze NFZ albo za online (IKP lub ePUAP)
 • Kartę EKUZ mogą otrzymać osoby ubezpieczone, a także nieubezpieczone które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (m.in. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub opiekuna)

Co to jest karta EKUZ?

Przypomnijmy: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem unijnym, który potwierdza i daje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), innym niż to, którego jest się obywatelem.

EKUZ wydawana jest dla każdego osobno. Nie ma jednej karty dla całej rodziny. W przypadku osób niewidomych albo niedowidzących, EKUZ może być oznakowana specjalną naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Co również ważne, EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Karta potwierdza prawo do leczenia w czasie wyjazdu turystycznego/zawodowego w:

 • krajach Unii Europejskiej,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Norwegii,
 • Szwajcarii,
 • Wielkiej Brytanii.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska,
 • portugalskich: na Azorach i Maderze,
 • hiszpańskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich.

Nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man,
 • w Monako, San Marino i Watykanie.

Zasady korzystania z EKUZ

Nie można zapominać, że karta EKUZ ma ograniczony zakres leczenia. Osoba posiadająca tę kartę ma prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeżeli w danym państwie jest obowiązek płacenia części kosztów za wizytę, to osoba z EKUZ również pokryje koszty).

Kto może otrzymać EKUZ?

 • osoby ubezpieczone (pracujące albo na emeryturze/rencie);
 • osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (m.in. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub opiekuna).

Dlaczego EKUZ jest tak ważna?

Należy pamiętać, że karta EKUZ jest przede wszystkim przeznaczona dla osób, które uczą się albo pracują za granicą. Jest przydatna także dla turystów przebywającym poza granicami własnego kraju. EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego i nie pozwala na skorzystanie z planowanych zabiegów.

Składanie wniosku o EKUZ. Kilka sposobów

Kartę EKUZ można wyrobić na kilka sposobów. Można udać się bezpośrednio do jednego z oddziałów NFZ, aby osobiście złożyć wniosek. Warto skorzystać także z elektronicznego wniosku – wystarczy konto IKP albo w systemie ePUAP.

Wniosek o EKUZ:

 • osobiście – wystarczy przyjść do jednego z oddziałów NFZ;
 • online – za pomocą IKP albo ePUAP.

Czas na rozpatrzenie wniosku o EKUZ wynosi zwykle 5 dni, ale w czasie wakacji lub ferii można czekać nawet do 10 dni.

Ważność karty EKUZ. O czym pamiętać?

EKUZ w większości przypadków jest ważna 3 lata od momentu wyrobienia. Jednak okres jej ważności zależy od statusu osoby ubiegającej się o tę kartę.

Okresy ważności EKUZ:

 • 20 lat – dla osób pobierających świadczenia emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i dla osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • do 18 roku życia – dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny i pobierających świadczenie rentowe;
 • 5 lat – dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego;
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych, prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, dla osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • 18 miesięcy – dla osób pobierających świadczenie rentowe, mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, dla studentów i doktorantów, dla pełnoletnich uczniów mających własny tytuł do ubezpieczenia;
 • 6 miesięcy – dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży/porodu mających obywatelstwo polskie i mieszkających na terenie RP, dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży/porodu ze statusem uchodźcy albo zezwoleniem na pobyt czasowy w RP, dla dzieci ze statusem uchodźcy albo zezwoleniem na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP;
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, dla niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum