Głos Rosji/Rynek Zdrowia | 07-05-2013 11:41

Moskwa: lekarze z zagranicy poszukiwani - będą zachęty?

Lekarze - obcokrajowcy, którzy przyjechali do Rosji w poszukiwaniu zatrudnienia, będą mieli ułatwione zadanie w Moskwie. Stołeczne merostwo rozpatruje możliwość uproszczenie egzaminów niezbędnych do uzyskania certyfikatów. Między innymi, chodzi o złagodzenie wymagań dotyczących znajomości języka rosyjskiego.

Zdaniem ekspertów, taka uchwała sprzyjać będzie zaangażowaniu nowych inwestorów zagranicznych, którzy chcą pracować w sferze opieki lekarskiej.

Lekarze przyjeżdżający z zagranicy zmuszeni są nie tylko potwierdzić ukończenie studiów wyższych, muszą oni również zdać egzamin certyfikacyjny ze swej specjalizacji, a także wykazać się znajomością języka.

Taka weryfikacja umiejętności lekarzy podyktowana została wymaganiami stawianymi przez firmy ubezpieczeniowe, która dokładnie określają obowiązki lekarzy, w tym konieczność znajomości języka kraju, w którym zamierza pracować lekarz. Dlatego zdaniem Natalii Własowej wiceprezesa funduszu „Migracja XXI” nie warto unieważniać tego wymagania.

Należy podkreślić, że w Moskwie chodzi o uproszczenie egzaminów certyfikacyjnych nie dla zwykłych lekarzy, lecz tylko dla specjalistów bardzo wysokiej klasy. Chodzi, rzecz jasna, o tych, którzy zamierzają pracować w zakładanych właśnie firmach lekarskich w Troicku i Nagatino (są to dzielnice w Moskwie).

Dyrektor programów międzynarodowego funduszu „Migracja rąk do pracy” Siergiej Bołdyriew uważa, że ułatwienie, czy zniesienie egzaminów dla lekarzy sprzyjać będzie zaangażowaniu inwestycji w kraju. Twierdzi on, że wybitni specjaliści mogliby korzystać z usług tłumaczy. Rozstrzygający o ich zatrudnieniu jest tu bowiem poziom wiedzy zawodowej i posiadanie unikalnych umiejętności medycznych.

Specjaliści natomiast są przekonani, że w dokumencie, jaki ma zatwierdzić rząd Moskwy, należy dokładnie uwzględnić konkretne specjalizacje, czy też konieczność składania wniosków przez kliniki, które chcą zatrudniać zagranicznych specjalistów.

Więcej: polish.ruvr.ru