Medyczne podsumowanie 2016 roku: sukcesów nie brakowało

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 31 grudnia 2016 07:57

Nowatorskie zabiegi, przepisy poprawiające dostęp do leczenia, zwiększenie finansowania deficytowych terapii. W 2016 roku pozytywnych informacji w branży medycznej nie brakowało. O takich wydarzeniach i decyzjach chcielibyśmy pisać jak najczęściej.

Medyczne podsumowanie 2016 roku: sukcesów nie brakowało
W 2016 r. przeprowadzono w Polsce wiele nowatorskich operacji; zdjęcie ilustracyjne. FOT. WSzZ w Kielcach

Poniżej przedstawiamy subiektywny oraz - z oczywistych względów - skrótowy przegląd wydarzeń w mijającym roku, ważnych przede wszystkim dla pacjentów.

Maj
Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wdrożenie od 2017 roku szczepień przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci w Polsce. Program tych szczepień ma kosztować 170 mln zł.

Przypomnijmy, że 31 października 2016 r. minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które wprowadza do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom. Program ma być realizowany od 1 stycznia 2017 roku.

Czerwiec
W życie weszło rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Podstawowe problemy kliniczne, które uwzględniono w standardach, to opieka okołoporodowa u pacjentek z nadciśnieniem tętniczym, opieka okołoporodowa u pacjentki w ciąży bliźniaczej, postępowanie w przypadku porodu przedwczesnego, postępowanie w przypadku zwiększonego ryzyka niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu oraz postępowanie w przypadku krwotoku położniczego.

Także od czerwca 2016 r. świadczeniem gwarantowanym, finansowanym przez NFZ, stała się terapia protonowa. W podkrakowskim Centrum Cyklotronowym Bronowice zaczęto przyjmować pacjentów.

NFZ finansuje terapię protonową w leczeniu nowotworów podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej u dorosłych oraz mięśniaków tkanek miękkich i kości u dzieci. Na listę świadczeń gwarantowanych trafiła też terapia protonowa nowotworów zatok obocznych nosa, nowotworów zarodkowych wymagających napromieniania osi mózgowo-rdzeniowej, a także wysoko zróżnicowanych glejaków.

Sierpień
Specjaliści z Centrum Onkologii w Gliwicach replantowali skalp kobiecie, której maszyna wciągnęła kok, zrywając włosy wraz ze skórą z głowy oraz części szyi i twarzy. Zabieg wykonany przez zespół prof. Adama Maciejewskiego był jedną z największych replantacji powłok okolic twarzoczaszki, a jednocześnie pierwszą tego typu operacją przeprowadzoną w gliwickim ośrodku.

W październiku 2016 r. specjaliści z Gliwic przeprowadzili drugą skuteczną replantację skalpu.

Wrzesień
W życie wchodzi program wprowadzający darmowe leki dla osób, które ukończyły 75. rok życia; założono, że w latach 2016-2025 maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, będących konsekwencją wejścia w życie programu 75+, wyniesie prawie 8,3 mld zł. W 2016 r. koszt ten określono na 125 mln zł.

Minister zdrowia zapowiedział, że w związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych oraz z potencjalnym poszerzaniem wykazu leków założono stopniowy wzrost kwoty refundacji o ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat, a następnie spowolnienie tego wzrostu do ok. 6%.

We wrześniu - pierwszym miesiącu obowiązywania programu bezpłatnych leków dla osób, które skończyły 75 lat - skorzystało z niego 27 tys. seniorów; w ramach programu wydano ponad 2,7 mln opakowań bezpłatnych leków.

Październik
Minister zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie pakietu onkologicznego. Ostro krytykowany na początku wdrażania pakiet, po zmianach zaczyna zdobywać uznanie pacjentów. Jako potrzebny i wprowadzający wiele korzystnych zmian w leczeniu - wskazało na pakiet aż 97% pacjentów ankietowanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

Również specjaliści uznali, że z pakietu nie należy się wycofywać, można go jedynie modyfikować, aby lepiej dopasować do potrzeb pacjentów.

Listopad
Resort zdrowia zapowiedział zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantujące wszystkim chorym prawo do leczenia bólu. Na mocy zmian każda placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych będzie zobowiązana dokonywać oceny stopnia natężenia bólu, leczyć go i monitorować skuteczność tego leczenia.

listopadzie 2016 r. Sejm przyjął również nowelizację gwarantującą nieubezpieczonym dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe regulacje wprowadzają zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej), że nie poniesie kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Grudzień
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł otworzył 22 grudnia Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. To pierwsza z 16 tego typu klinik, które powstaną w 2017 roku w ramach programu zdrowia prokreacyjnego.

Szacuje się, że do programu zdrowia prokreacyjnego przystąpi 8 tys. par, z czego 6 tys. będzie skierowana do dalszego leczenia. Cały etap diagnostyczny ma ukończyć 4 tys. par. W programie wskazano, że odsetek par, u których zostanie potwierdzona klinicznie ciąża, wyniesie 30%.

Głównymi celami programu są: edukacja i promocja zdrowia prokreacyjnego, a także szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności.

Również w grudniu 2016 r. dowiedzieliśmy się o udanym, pierwszym na świecie przeszczepieniu dłoni dorosłemu pacjentowi, który urodził się bez tej części ciała. Zabieg wykonał zespół chirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pod kierunkiem dr. Adama Domanasiewicza.

Pionierski zabieg trwał 13 godzin i wykonano go 15 grudnia. Już kilka dni później pacjent poruszał palcami. 32-letniemu mężczyźnie przeszczepiono dłoń od zmarłego dawcy.

Przeszczepienie kończyny u osoby z wadą rozwoju jest szczególnie trudne z kilku powodów, m.in. dlatego, że chirurdzy mają utrudniony dostęp do szeregu słabo wykształconych tkanek, np. naczyń krwionośnych, nerwów i kości.

Kolejną barierą przy transplantacji u osoby z wadą wrodzoną jest kwestia odpowiedniej tzw. reprezentacji korowej w mózgu, odpowiedzialnej za tę kończynę. U osoby, która od urodzenia nie miała ręki, zachodzi obawa, że nie ma w mózgu takiej reprezentacji korowej i mózg jej nie wykształci.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum