Medycy chcą emigrować z Polski. Co trzeci rozważa zmianę zawodu RAPORT

Autor: oprac. KM • Źródło: Polityki Publiczne, Rynek Zdrowia22 grudnia 2021 15:30

Medycy myślą o emigracji do Skandynawii i Nowej Zelandii - wynika z raportu „Ostatni zgasi światło. Nastroje polskich lekarzy w postpandemicznej rzeczywistości".

Niedobory personelu prowadzą do przepracowanie pracowników medycznych. Fot. Shutterstock
 • Medycy rozważają emigrację do Skandynawii i Nowej Zelandii
 • Dwóch na trzech polskich pracowników ochrony zdrowia myśli o przekwalifikowaniu się
 • Co trzeci rozważa odejście z pracy, wyjazd za granicę albo zmianę zawodu

Niedobory personelu przyczyną przepracowania medyków

Stworzeniu raportu Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie towarzyszyła potrzeba "faktycznego, naukowego namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed menedżerami ochrony zdrowia, decydentami całego systemu ochrony zdrowia" - zaznaczył, cytowany w raporcie dr Piotr Kopyciński, dyrektor Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wskazał na konieczność identyfikacji kluczowych wyzwań.

Ankietę, której wyniki posłużyły do sporządzenia raportu, wypełniło 2691 lekarzy i lekarzy-stomatologów. Odpowiedzieli m.in., czy mieli bezpośredni kontakt z pacjentami covidowymi. Najczęściej kontakt ten mieli w szpitalu (39 proc.), albo w innym podmiocie leczniczym (29 proc.).

Respondenci ustosunkowali się również do kwestii niedoborów personelu w ochronie zdrowia. Wskazali czynniki, do których ich zdaniem prowadzą te niedobory. Wymienili:

 • przepracowanie pracowników medycznych - 71 proc.
 • jakość udzielanych świadczeń - 54 proc.
 • dostępność świadczeń - 43,8 proc. 
 • liczba udzielanych świadczeń - 14 proc.

Polscy medycy z najniższymi wynagrodzeniami

Jak podkreśla prof. Beata Buchelt, potrzeba "nowych rozwiązań i przyspieszenia działań legislacyjnych związanych z nadawaniem nowych uprawnień w poszczególnych zawodach medycznych".

Pracownicy z najwyższymi kompetencjami i ci najbardziej deficytowi powinni być, zdaniem prof. Buchelt odciążeni - od zadań administracyjnych, organizacyjnych i mniej wymagających medycznych.

Autorzy wskazują również na średni wiek lekarza czy pielęgniarki w Polsce, który wynosi ok. 50 lat. Dodają, że taki stan rzeczy może prowadzić do luki pokoleniowej, a więc braku zastępowalności grup wiekowych.

Zaznaczają ponadto, że w odniesieniu do średniej pensji brutto płace lekarzy specjalistów są najniższe spośród wszystkich badanych krajów przynależących do OECD.

Co roku kilkuset polskich lekarzy otrzymuje zezwolenie na wykonywanie zawodu w innych krajach Unii Europejskiej, ale zagraniczni lekarze nie chcą pracować w Polsce: zaledwie 1,8 proc. pracujących w naszym kraju lekarzy to obcokrajowcy - podczas gdy w krajach OECD ta wartość wynosi 17,3 procent

Pandemia a plany zawodowe lekarzy

Ankietowani podzielili się również planami zawodowymi. Przyznali, że:

 • pandemia nie miała wpływu na ich plany związane z wykonywaniem zawodu - 34 proc.
 • zamierzają odejść z miejsca pracy - 12 proc.
 • zamierzają wyjechać za granicę - 12 proc.
 • myślą o odejściu z zawodu - 8 proc.
 • myśli o ograniczeniu aktywności zawodowej - 34 proc.

Jeśli chodzi o planowaną emigrację, najczęściej lekarze wymieniają następujące kierunki:

 • kraje skandynawskie - 38 proc.
 • Niemcy - 37 proc.
 • Wielka Brytania - 17 proc.
 • Szwajcaria - 9,3 proc.
 • Nowa Zelandia - 5,2 proc.

Brakuje profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi

Lekarze wymienili także stany i emocje towarzyszące im w czasie pandemii:

 • obawa o zdrowie i życie swoich bliskich - 55 proc.
 • przeciążenie psychiczne, silny stres lub napięcie psychiczne - 45 proc.
 • niepokój - 37 proc.
 • przemęczenie fizyczne lub napięcie fizyczne - 37 proc.
 • bezradność - 35 proc.
 • niechęć do kontynuowania pracy - 31 proc.

W ocenie prof. Beaty Buchelt "można wyraźnie zauważyć, że ich kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszyła. Specjalistka dodaje ponadto, że w ochronie zdrowia brakuje "profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". 

Raport został opracowany dzięki wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz we współpracy z Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UEK.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie bez pieniędzy. Od 2022 rewolucja w L4

Zmiany w obowiązkowych testach przy wjeździe do Polski

Zwolnienie lekarskie z nowego powodu od 2022 roku

Od 2022 ogromne zmiany w ZUS. Niższy zasiłek chorobowy, krótsze L4 i macierzyński po nowemu

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum