Małopolskie: fundusze unijne na wsparcie niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 stycznia 2015 18:49

Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, pomoc w zatrudnieniu, wsparcie ich opiekunów - m.in. te zadania województwo małopolskie będzie realizowało za środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Małopolskie: fundusze unijne na wsparcie niepełnosprawnych

O potrzebach osób niepełnosprawnych mówili na poniedziałkowej konferencji (19 stycznia) w Krakowie m.in. wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska i wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak.

Zwracali oni uwagę, że niepełnosprawność nie jest problemem jednej osoby, ale i jej rodziny i znajomych. To również problem wpływający na sytuację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną w regionie i kraju.

Wskazywali też, że osoby niepełnosprawne powinny mieć równy dostęp do edukacji, miejsc pracy, opieki zdrowotnej, a kompleksowa terapia dziecka niepełnosprawnego jest istotnym warunkiem jego samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W Małopolsce działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

- Samorządy lokalne, w tym wojewódzkie, mogą lepiej wspierać osoby niepełnosprawne i sprawniej dysponować funduszami unijnymi na projekty im dedykowane niż władze centralne. A to dlatego, że lepiej rozumieją potrzeby i oczekiwania stowarzyszeń działających na rzecz tych osób, samych niepełnosprawnych i ich rodzin, a także znają sytuacje na regionalnym rynku pracy - mówił wicemarszałek Kozak.

Inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych w Małopolsce mogą znaleźć źródło finansowania głównie w ramach trzech osi priorytetowych RPO: Rynek pracy (270,8 mln euro), Region spójny społecznie (232 mln euro) oraz Wiedza i kompetencje (204,9 mln euro).

- Dzięki milionom euro możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wspieranie ich przedsiębiorczości, a także promowanie ekonomii społecznej i równych szans, zarówno jeżeli chodzi o edukację, jak i pracę dla osób zdrowych i chorych - podkreślił Kozak. Wskazał też, że osoby niepełnosprawne powinny móc składać aplikacje o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej.

W 2013 r. w Małopolsce osoby z niepełnosprawnością stanowiły 5,1 proc. wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w regionie, po okresie wzrostu od 2011 r., spada. W 2011 r. pracę miało ich 21,2 proc., a w 2013 r. 19,8 proc.

Oprócz działań finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych wpływ na sytuację niepełnosprawnych będą miały działania finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorami poniedziałkowej konferencji w Centrum Psychoonkologii "Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014 - 2020" były: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin "jestem ZA", MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum