Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 24-04-2017 12:24

Małopolska: rośnie świadomość zagrożenia smogiem

Prawie 40 proc. Małopolan uważa, że zanieczyszczenie powietrza w województwie jest "bardzo duże", ale ponad 55 proc. twierdzi, że podejmowane przez lokalne władze działania antysmogowe są nieskuteczne. Co czwarty ankietowany był świadkiem palenia śmieciami w piecu.

Smog to już zjawisko ogólnoświatowe. Fot. Fabio Omero/Flickr (CC BY-SA 2.0); zdj. ilustracyjne

Rośnie nie tylko świadomość, że to pyły PM10 czy PM2,5 utrudniają nam swobodne oddychanie, ale wzrasta również poczucie, że coś z tym faktem trzeba zrobić. Potwierdzają to badania, które na przełomie roku przeprowadziło Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Z uzyskanych danych wynika, że prawie 40 proc. Małopolan ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza jako „bardzo duży”, a 32,6 proc. jako „średni”. Postrzeganie to jest mocno zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania.

W Krakowie o „bardzo dużym” lub „dużym” zanieczyszczeniu powietrza mówi 76,4 proc. ankietowanych. W pozostałej części Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) odsetek takich odpowiedzi wynosi już jednak tylko 27,4 proc., a w subregionie tarnowskim – 24,4 proc.

Więcej: www.wyborcza.pl