PAP/Rynek Zdrowia | 28-12-2011 14:31

Lubuskie: szkoły chcą zmienić nawyki żywieniowe dzieci

W woj. lubuskim w pierwszym semestrze roku szkolnego 71,6 proc. uczniów podstawówek (klasy I-III) objął program "Owoce w szkole".

W ramach programu dzieci otrzymują świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki) oraz soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne. Każde dziecko jednorazowo otrzymuje porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Program "Owoce w szkole" skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego. Jego celem jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. 

Od roku szkolnego 2009/2010 program uruchomiła Komisja Europejska. Jest on finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE (75 proc.) oraz z budżetu krajowego (25 proc.). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln euro (48,9 mln zł). W tym okresie w lubuskiem łączna kwota pomocy udzielonej przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wielkopolskim to 1,8 mln. zł.