Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 12-05-2017 09:07

Lublin: pacjentów z XVII i XVIII w. ponownie pogrzebano

Szczątki 400 osób, wydobyte podczas prac archeologicznych podczas rewitalizacji placu Litewskiego w centrum Lublina, złożono we wspólnym grobie na cmentarzu komunalnym.

Fot. PTWP

Szczątki należały do zmarłych w szpitalu bonifratrów w XVII i XVIII wieku. Ponad trzy czwarte pochowanych osób to mężczyźni w wieku 20-30 lat. Na czaszkach, kościach klatki piersiowej i kończyn widoczne są ślady po urazach. Część tych obrażeń to prawdopodobnie rany odniesione podczas walk. W wielu szkieletach badacze zauważyli także zmiany po długotrwałych chorobach.

Na niektórych są ślady gojenia, co świadczy o skuteczności zabiegów medycznych stosowanych przez bonifratrów.

Zakon Szpitalny św. Jana Bożego - popularnie zwany bonifratrami - został wprowadzony do kościoła i klasztoru w Lublinie w 1654 roku.

Więcej: www.rp.pl