Leczenie w czasie pandemii: 62 proc. Polaków skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej

Autorzy: PAP; oprac. KG • Źródło: PAP13 sierpnia 2021 15:30

W okresie ograniczonego dostępu do opieki medycznej związanego z pandemią, 62 proc. Polaków przynajmniej raz skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej, a 49 proc. miało osobistą wizytę u lekarza - informuje CBOS.

Leczenie w czasie pandemii: 62 proc. Polaków skorzystało z telefonicznej porady lekarskiej
Badani leczący się ''prywatnie'' lub w ramach dodatkowych ubezpieczeń nieco częściej wybierali lekarza specjalistę niż lekarza rodzinnego. Fot. AdobeStock
  • Prawie trzy czwarte Polaków od początku pandemii przynamniej raz było na wizycie lekarskiej lub korzystało z teleporady
  • Dotyczy to zarówno telefonicznej porady lekarza POZ, jak i internisty czy specjalisty - zarówno w przypadków świadczeń z NFZ, jak i prywatnych
  • 66 proc. zasięgnęło porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub było na wizycie u lekarza internisty
  • Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa 26 proc. ankietowanych skorzystało z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej
  • Z konsultacji lekarskich korzystały częściej kobiety - od początku pandemii było to odpowiednio 78 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn

Od czasu wybuchu pandemii 72 proc. Polaków przynajmniej raz było na wizycie lekarskiej bądź skorzystało z telefonicznej porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internisty lub specjalisty, niezależnie od tego, czy było to refundowane przez NFZ, czy też nie - informuje w komunikacie udostępnionym w piątek (13 sierpnia) CBOS.

Ponad połowa badanych skorzystała z teleporady przynajmniej raz

Wyniki badania pokazały, że 66 proc. zasięgnęło porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub było na wizycie u lekarza internisty. Nieco mniej niż połowa Polaków (45 proc.) skorzystała z pomocy lekarza specjalisty. 39 proc. korzystało z obu wymienionych rodzajów opieki zdrowotnej.

"Na skutek pandemii i ograniczeń w dostępie do opieki medycznej popularniejsze niż tradycyjne wizyty u lekarza stały się konsultacje telefoniczne. Ponad połowa respondentów przynajmniej raz skorzystała z telefonicznej porady lekarskiej (62 proc.). Co drugi ankietowany odbył osobistą wizytę u lekarza (49 proc.)" - napisali autorzy komunikatu.

Dodali, że od czasu wybuchu pandemii koronawirusa 26 proc. ankietowanych skorzystało z nierefundowanej przez NFZ konsultacji lekarskiej.

Prywatnie raczej do specjalisty niż lekarza POZ

- W ramach tego rodzaju opieki ankietowani podobnie często korzystali z porady telefonicznej (17 proc.), co z osobistej wizyty u lekarza (19 proc.). Badani leczący się ''prywatnie'' lub w ramach dodatkowych ubezpieczeń nieco częściej wybierali lekarza specjalistę (21 proc.) niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (16 proc.) - podaje CBOS.

Najczęściej z takiej opieki korzystały osoby z miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców (36 proc.), z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę wynosi co najmniej 3000 zł (38 proc.), respondenci z wyższym wykształceniem (43 proc.) i kadra kierownicza (52 proc.).

- Z kolei najrzadziej z konsultacji lekarskich nierefundowanych przez NFZ korzystali uczniowie i studenci (12 proc.), emeryci (18 proc.), rolnicy (13 proc.), osoby z gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza 999 zł (16 proc.) oraz respondenci z wykształceniem podstawowym (15 proc.) - napisali autorzy komunikatu.

Z konsultacji lekarskich korzystały częściej kobiety 

Według autorów badania, kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z konsultacji lekarskich (od czasu wybuchu pandemii odpowiednio 78 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn).

- Korzystanie z porad lekarskich było również najbardziej powszechne wśród osób z wyższym wykształceniem (77 proc.), najmniej - wśród tych z wykształceniem podstawowym (68 proc.). Można także zauważyć, iż ankietowani w wieku od 18 do 24 lat dużo rzadziej (61 proc.) korzystali z porad lekarskich niż respondenci powyżej 65 roku życia (76 proc.) - podał CBOS w komunikacie.

Z sondażu wynika też, że grupą społeczno-zawodową, która najrzadziej korzystała ze świadczeń medycznych, były osoby bezrobotne (43 proc.), a najczęściej - kadra kierownicza i specjaliści (80 proc.)

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano od 1 do 11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej) na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum