PulsHR/Rynek Zdrowia | 11-10-2019 21:11

Konkurs rozstrzygnięty: Poczta Polska firmą przyjazną niepełnosprawnym

Poczta Polska została zwycięzcą konkursu o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym. Ideą konkursu jest nagrodzenie firm i instytucji, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Poczta Polska, będąca największym pracodawcą w kraju, zwiększyła w ostatnich latach zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ponad 1750 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych.

Na początku sierpnia spółka złożyła do PFRON zapotrzebowanie dotyczące dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Poczta chce zatrudnić nowych pracowników ds. obsługi klienta, ekspedycyjno-rozdzielczych, opracowywania przesyłek, opracowywania ładunków oraz kierowców (samochody do 3,5 tony) i listonoszy.

- Chciałbym, żeby w Poczcie Polskiej znalazło zatrudnienie jeszcze więcej osób z niepełnosprawnościami, aby w naszej firmie dobrze się czuły i mogły się rozwijać zawodowo - mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Działając przeciwko wykluczeniu społecznemu, Poczta Polska rozpoczęła współpracę z z Fundacją Aktywizacja, partnerem wybranym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji projektu „Praca - Integracja”.

Organizatorem konkursu o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Więcej: pulshr.pl