Komisje lekarskie i orzekanie o zdrowiu poborowych. Są propozycje zmian katalogu chorób

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia14 listopada 2022 17:00

14 listopada do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt zmian w rozporządzeniu ws. orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania komisji lekarskich autorstwa Ministra Obrony Narodowej. Co zakłada?

Komisje lekarskie i orzekanie o zdrowiu poborowych. Są propozycje zmian katalogu chorób
Komisje lekarskie: zmiany w procedurze poboru do wojska. PAP/Grzegorz Jakubowski
 • 14 listopada do uzgodnień międzyresortowych przekazany został projekt zmian w rozporządzeniu ws. orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania komisji lekarskich
 • Zmiany proponowane w rozporządzeniu wynikają z określenia przez Ministra Obrony Narodowej nowego kierunku w modelu rekrutacji do czynnej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP
 • Zgodnie z założeniami model rekrutacji do służby wojskowej ma na celu zwiększenie efektywności procesu rekrutacji do wszystkich rodzajów służby wojskowej

Szybsze decyzje komisji poborowej: 7 dni

"Optymalizacja i usprawnienie obecnego systemu orzecznictwa wojskowo-lekarskiego" stoją u podstaw zmian, jakie do pracy komisji lekarskich i systemu poboru do wojska chce wprowadzić Minister Obrony Narodowej.

Obok organizacji strukturalno-kadrowej i  informatyzacji zaproponował przejrzysty, zgodny z aktualną wiedzą medyczną, wiedzą nt. map zdrowotnych oraz aktualizowanych danych epidemiologicznych system narzędzi dla wojskowych komisji lekarskich w postaci wykazu chorób lub ułomności uwzględnianych przy orzekaniu o zdolności do służby wojskowej.

- W rozporządzeniu zawarto propozycje zmiany przepisów, które precyzują kwestie nomenklatury stanowisk służbowych i funkcji wojskowych w kontekście wykazów nazw chorób i ułomności uwzględnianych w procesie orzeczniczym - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Przede wszystkim zaproponowano skrócenie czasu wydawania orzeczenia lekarskiego przez wojskowe komisje lekarskie z 14 do 7 dni licząc od dnia przedłożenia komisji wyników badań dodatkowych konsultacji specjalistycznych. Taka zmiana bezpośrednio wpłynie na czas trwania orzekania osób kierowanych do komisji.

Dokument elektroniczny z uwierzytelnionym podpisem

W przepisach uzupełniono kwestie możliwości autoryzacji skierowania na wojskową komisję przez uprawniony organ o dokument elektroniczny z uwierzytelnionym podpisem co wpisuje się w aktualna praktykę zarządzania dokumentami.

W przepisach dotyczących orzekania o konieczności udzielenia długotrwałego lub stałego zwolnienia żołnierza zawodowego ze względu na stan zdrowia od niektórych zajęć służbowych zaproponowano rozwiązanie, w którym wojskowa komisja lekarska będzie uprawniona do wskazania zakresu zadań służbowych, z których wykonywania żołnierz powinien być zwolniony oraz wymiar trwania tego zwolnienia. Regulacja pozwoli na eliminowanie dobrowolności takich działań w jednostkach wojskowych, w których żołnierze pełnią służbę wojskową.

W załącznikach do rozporządzenia zawierających wykazy chorób i ułomności zaproponowano m.in. w przypadku grupy kandydatów do służby wojskowej merytoryczną zmianę w zakresie oceny niektórych schorzeń w kontekście uzyskiwania przez orzekanych zdolności do jej pełnienia.

Dotyczy to w szczególności:

 • atopowego zapalenia skóry,
 • próchnicy zębów,
 • kamicy układu moczowego,
 • braku lub zaniku jednego jądra,
 • pooperacyjnego braku śledziony,
 • nadreaktywności oskrzeli,
 • nadciśnienia tętniczego I °,
 • niektórych postaci choroby wrzodowej lub dwunastnicy.

Krótki termin wejścia w życie regulacji

Przepisy zawierają wskazówki dla lekarzy orzeczników, które stanowią istotne narzędzie w procesie orzekania.

Rozporządzenie zawiera również przepisy porządkujące i doprecyzowujące dotychczasowe regulacje.

Termin wejścia w życie  rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, co podyktowane jest pilną potrzebą zmiany lub doprecyzowania norm prawnych zawartej w rozporządzeniu materii w związku z trwającym aktualnie naborem do czynnej służby wojskowej.

- Niezwłocznego wejścia w życie przedmiotowej regulacji wymaga ważny interes państwa w postaci aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu - brzmi uzasadnienie. 

Tekst projektu wraz z załącznikami poniżej do pobrania.




DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum