Jak Owsiak z profesorem - poszło o badania słuchu u noworodków

Autor: SB/Rynek Zdrowia • • 12 lipca 2011 21:28

Przewodniczący Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wdał się w ostrą polemikę z prof. Henrykiem Skarżyńskim, dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i zarazem krajowym konsultantem w dziedzinie audiologii i foniatrii. Twierdzi, że informacje przekazywane przez profesora dyskredytują Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzony przez WOŚP.

Jak Owsiak z profesorem - poszło o badania słuchu u noworodków

Profesor Henryk Skarżyński odpowiada, że w działaniach Instytutu nigdy nie podejmowano jakiejkolwiek próby dyskredytowania osiągnięć Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w zakresie badań przesiewowych słuchu u noworodków.

Spór WOŚP i prof. Skarżyńskiego zaczął się od depeszy PAP - na nią powołuje się w ostrych słowach Owsiak. Agencja nadała depeszę z konferencji prasowej w Sejmie, w której wziął udział dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Konferencja dotyczyła priorytetów polskiej prezydencji z obszaru zdrowia, w tym wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz badań przesiewowych słuchu. Jak wynika z depeszy prof. Skarżyński poinformował, iż badania wykazały, że co trzecie dziecko ma problemy ze słuchem, a tego problemu nie zauważyło aż 60 procent rodziców.

Teraz Instytut podaje: skala ta jest mniejsza. A badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym pokazują, że problem (zaburzenia przewodzeniowe, odbiorcze lub centralne) dotyczy co piątego dziecka.

Według Owsiaka takie informacje jakie padły wcześniej w Sejmie dyskredytują program badania słuchu u noworodków prowadzony przez WOŚP. Jak napisał  w oświadczeniu opublikowanym na stronie Fundacji, żaden raport do tej pory nie ukazał problemu o takiej skali (u dzieci w wieku szkolnym), jak dane podane w Sejmie, a skuteczność badań słuchu u noworodkow jest ogromna.
 
Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii odniósł się do uwag Jerzego Owsiaka w komunikacie, który pojawił się na stronie Instytutu we wtorek (12 lipca). Wyraził w nim zaniepokojenie "tonem wypowiedzi oraz pomyleniem pewnych faktów, które są źródłem wielu niepotrzebnych nieporozumień oraz krzywdzących dla Instytutu stwierdzeń".

Jak wyjaśnia, w Polsce prowadzone są dwa niezależne programy dotyczące wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci, które wzajemnie mogą się uzupełniać, dotyczą różnych grup dzieci i różnej skali problemu.

Jeden z nich - to program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków, którego celem jest wykrywanie wrodzonych zaburzeń słuchu. To - jak czytamy na stronie Instytutu i co przyznaje sam prof. Skarżyński - „dzięki programowi, który jest  prowadzony z wielkim sukcesem od 2001 r. przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wykrywane są poważne wady słuchu u ok. 1 do 2 noworodków na tysiąc nowonarodzonych dzieci".

Jest i drugi program - badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat), którego celem jest wykrycie nabytych zaburzeń słuchu typu przewodzeniowego, odbiorczego lub centralnego, zaburzeń wrodzonych ujawniających się w okresie późniejszym oraz innych problemów związanych ze słuchem, jak np. szumy uszne. Program umożliwia wykrywanie różnego rodzaju zaburzeń słuchu u około 200 dzieci na tysiąc badanych w tej grupie wiekowej.

Instytut zapewnia, iż ''w działaniach Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu nigdy nie podejmowano jakiejkolwiek próby, dyskredytowania w jakiejkolwiek formie osiągnięć Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w zakresie badań przesiewowych słuchu u noworodków.''

Instytut stwierdza, że opracowując w latach dziewięćdziesiątych na zlecenie Ministra Zdrowia standardy postępowania w tym zakresie, był jednocześnie sygnatariuszem europejskiego konsensusu dotyczącego badań przesiewowych słuchu u noworodków.

Jak przypomina dyrekcja Instytutu, wyniki dotychczasowych badań oraz polska inicjatywa w zakresie badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy zostały pozytywnie i jednogłośnie przyjęte przez ministrów zdrowia na spotkaniu w Sopocie odbytym w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, co - zdaniem podpisanych pod komunikatem - należy uznać za wielki sukces nie tylko zespołu Instytutu, ale i Polski.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum