Internetowe XVI Forum Rynku Zdrowia: Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2020

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 20 października 2020 05:02

19 października br. podczas Internetowego XVI Forum Rynku Zdrowia poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2020 - corocznych wyróżnień przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Internetowe XVI Forum Rynku Zdrowia: Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2020

Wśród dotychczasowych Laureatów Portretów Polskiej Medycyny znaleźli się między innymi wybitni lekarze, znakomici menedżerowie ochrony zdrowia, postacie, które w szczególny sposób przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Kandydatów zgłaszają dziennikarze Rynku Zdrowia, a następnie - w drodze głosowania - wybierają spośród nich Laureatów.

Portrety Polskiej Medycyny 2020 zostały wręczone w pięciu kategoriach:
• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne
• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne)
• Lekarze Rynku Zdrowia
• Wydarzenie Rynku Zdrowia
• Lider Rynku Zdrowia

Oto wszyscy tegoroczni Laureaci oraz uzasadnienia redakcyjnego werdyktu.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne) - Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu od lat słynie z wdrażania najnowocześniejszych metod diagnostyczno-terapeutycznych. GCM było pierwszym w Polsce szpitalem klinicznym, który uzyskał Akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz pierwszą w kraju placówką z tytułem Vascular Center (Centrum Naczyniowe). GCM jest liderem i pionierem w zabiegach strukturalnych serca. Ośrodek w katowickim Ochojcu wykonał największą w skali kraju liczbę trombektomii (248) w ramach programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Szpital ma też największą w Polsce liczbę pacjentów zakwalifikowanych do programu KOS-Zawał (1223 w 2019 roku). W ponad 20 oddziałach i kilkudziesięciu poradniach specjalistycznych GCM przyjmowanych jest prawe 200 tysięcy pacjentów rocznie.

***

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne) - dr n. przyr. Andrzej Mądrala, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego MAVIT Sp. z .o.o.

Pan Doktor Andrzej Mądrala jest założycielem, współwłaścicielem i wieloletnim prezesem zarządu renomowanego Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o., ośrodka medycznego od ponad 20 lat specjalizującego się, między innymi w zakresie okulistyki, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej. Obecnie MAVIT wchodzi w skład Grupy Lux Med. Godna szczególnej uwagi jest bardzo aktywna od wielu lat, opiniotwórcza i inspirująca rola Pana Andrzeja Mądrali w publicznej debacie o kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz miejscu sektora prywatnego w naszej opiece zdrowotnej. Pan Doktor Andrzej Mądrala od 2006 roku jest wiceprezydentem Pracodawców RP odpowiedzialnym za sprawy sektora ochrony zdrowia oraz wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

***

Lekarze Rynku Zdrowia – zespół lekarzy z kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

6 listopada 2019 r. zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził unikalną w skali światowej operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. Nerkę, pochodzącą od dawcy zmarłego, przeszczepiono w marcu 2015 roku. Wskazaniem do ponownej operacji był tętniak wielkości 6 cm. Jednym z czterech etapów operacji była pozaustrojowa naprawa przeszczepu nerki, polegająca na rekonstrukcji trzech tętnic nerkowych z użyciem tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z jej odgałęzieniami, którą pobrano od chorej. Następnie, naprawioną już nerkę, reimplantowano do naczyń biodrowych wspólnych biorczyni. Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM przeprowadził wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepiając nerki chorym dyskwalifikowanym w innych ośrodkach z powodu nasilonych zmian miażdżycowych w tętnicach biorcy.

***

• Wydarzenie Rynku Zdrowia - w tej kategorii przyznano dwa równorzędne wyróżnienia.

Za Wydarzenie Rynku Zdrowia uznano stworzenie przez Pracownię Genomiki Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pierwszego polskiego testu genetycznego do wykrywania koronawirusa (metodą real-time RT-PCR).

10 kwietnia br. pierwszy polski test genowy wykrywający wirusa SARS-CoV-2 uzyskał pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Test został opracowany przez Wirusową Grupę Wsparcia. To robocza nazwa zespołu ochotników – pracujących w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu przy diagnostyce COVID-19 – powołanego przez dr Luizę Handschuh, kierownik Pracowni Genomiki i prof. Marka Figlerowicza, dyrektora w ICHB PAN w Poznaniu. Główna przewaga polskiego testu nad większością dostępnych na świecie tego typu testów polega na potwierdzeniu, czy próbka (wymaz) od pacjenta została prawidłowo pobrana. Test został już wyprodukowany – najpierw w wersji jedno-, a następnie dwugenowej, która obecnie jest zalecana przez NIZP-PZH. Wdrażanie polskiego testu na koronawirusa jest świetnym przykładem krótkiej drogi od etapu badawczego do komercjalizacji nowego rozwiązania.

Drugie wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Rynku Zdrowia przyznano za działalność Agencji Badań Medycznych

Funkcjonująca od kwietnia 2019 roku Agencja Badań Medycznych w krótkim czasie stała się instytucją bardzo sprawnie przyznającą w drodze konkursów środki na rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych. ABM szybko i skutecznie podjęła też wyzwania związane z pandemią SARS-CoV-2. Łączna wartość dofinansowania przez ABM 33 projektów w ramach I konkursu na realizację niekomercyjnych badań klinicznych to prawie 463 mln zł. Natomiast 16 projektów w ramach I rundy konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych została dofinansowana łączną kwotą sięgająca ponad 182 mln zł. Agencja wsparła ponad 20 projektów dotyczących zwalczana  COVID-19 o łącznej wartości blisko 60 mln zł. Działalność nowej Agencji jest bardzo pozytywnie oceniana przez badaczy i stanowi oczekiwane od dawna uzupełnienie systemu finansowania prac nad nowymi terapiami w Polsce.

***

• Lider Rynku Zdrowia – w tej kategorii również przyznano dwa równorzędne wyróżnienia.

Prof. Paweł Nauman, kierownik Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Prof. Paweł Nauman na początku pandemii jako ochotnik podjął pracę Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, w którym wykryto wiele zakażeń SARS-CoV-2 i brakowało personelu. Kiedy Szpital w Radomiu znalazł się w dramatycznej sytuacji, prof. Paweł Nauman przyjechał pomóc. Brakowało podstawowego sprzętu ochronnego dla personelu. Na Oddziale Neurologii praktycznie wszystkie pielęgniarki były chore albo musiały pójść na kwarantannę. Prof. Paweł Nauman wspólnie z prof. Adamem Kobayashim, kierownikiem Klinicznego Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, robili wszystko, aby ten Oddział nie przestał pracować. – To było najintensywniejsze przeżycie bycia lekarzem. Myślę, że to doświadczenie zmieni moje życie – powiedział w jednym z wywiadów prof. Paweł Nauman.

Drugi Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lider Rynku Zdrowia otrzymał lek. med. Marek Karel, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Piersi, Pracownia USG w Mikołowie

11 marca 2020 roku Pan Doktor Marek Karel zamknął prywatny gabinet w Mikołowie i zgłosił się na ochotnika do jednoimiennego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Zdecydował się na to w początkowym okresie pandemii koronawirusa, kiedy wiedza o nowym patogenie była jeszcze bardzo skromna. Marek Karel był pierwszym lekarzem ochotnikiem – o którym szeroko informowały media – „idącym na wojnę z COVID-19”. Decyzję tę podejmował w czasie, gdy nie znaliśmy jeszcze w pełni wskaźnika umieralności z powodu infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 i kiedy zdarzało się, że lekarze odchodzili z placówek zajmujących się zakażonymi pacjentami, w tym także z jednoimiennego szpitala w Tychach.

 Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum