×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

IX Forum Rynku Zdrowia: poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2013

Autor: RZ23 października 2013 05:32

Podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień IX Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2013 r.), już po raz ósmy uroczyście wręczyliśmy Portrety Polskiej Medycyny. Główny laur - tytuł Lidera Rynku Zdrowia - zdobył Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w gliwickim Centrum Onkologii.

IX Forum Rynku Zdrowia: poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2013
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W redakcyjnym głosowaniu zespołów dziennikarskich miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, po tradycyjnie długich i emocjonujących obradach - wybrani zostali laureaci w pięciu kategoriach Portretów: Menedżer (placówki publiczne i niepubliczne), Lekarz, Wydarzenie, Osobowość i Lider Rynku Zdrowia.

Relacja wideo z Gali Rynku Zdrowia 2013: Uroczystość wręczenia Portretów Polskiej Medycyny

Oto wszyscy laureaci ósmej edycji Portretów Polskiej Medycyny oraz fragmenty uzasadnień werdyktu:

Lider Rynku Zdrowia: Zespół Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach. Portret w tej kategorii odebrał prof. Adam Maciejewski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach.
15 maja 2013 r. zespół lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego przeprowadził pierwszą na świecie pilną transplantację twarzy ze wskazań życiowych. Operacja była wyjątkowa nie tylko w aspekcie medycznym, ale i organizacyjno-logistycznym. Procedura transplantacyjna trwała 26 godzin; było w nią zaangażowanych 26 lekarzy, w sumie zespół liczył ok. 100 osób. Ten sukces dowodzi, iż medycyna - mimo że potrzebuje wybitnych indywidualności - jest w istocie „grą zespołową". Pacjentem był 33-letni mężczyzna, który uległ wypadkowi w zakładzie kamieniarskim. Zanim trafił do Gliwic, został przewieziony do odległego o 20 km od miejsca wypadku Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie lekarze podjęli się replantacji fragmentu twarzy, a wcześniej zatamowali krwotok i zabezpieczyli drogi oddechowe.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne): prof. Tomasz Grodzki, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, Kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konsekwencja w działaniu prof. Tomasza Grodzkiego umożliwiła utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie. Jest to drugi taki ośrodek w kraju. W tym roku przeprowadzono z powodzeniem pierwszą w Szczecinie operację transplantacji dwóch płuc. Ośrodek rocznie zamierza wykonywać przeszczepy u 20 chorych. Przeszczep płuca jest często jedynym ratunkiem dla pacjentów z mukowiscydozą. Ten sukces medyczny nie byłby możliwy bez zdolności organizacyjnych Pana Profesora Tomasza Grodzkiego, który jest nie tylko znakomitym torakochirurgiem, ale i menedżerem. Od 15 lat sprawnie zarządza Specjalistycznym Szpitalem im. Profesora Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne): Waldemar Kwaterski, dyrektor SPZOZ Szpital w Sejnach.
Waldemar Kwaterski sprawnie kieruje Szpitalem w Sejnach od 13 lat. Postawił tę placówkę na nogi. Potrafi skutecznie sięgać sięgać po środki unijne, dzięki czemu szpital realizuje liczne inwestycje, a także projekty transgraniczne. Kiedy w jedna z lecznic w woj. podlaskim zaczęła borykać się z poważnymi problemami finansowymi, w środowisku medycznym żartowano, że aby uzdrowić tam sytuację „wystarczy ściągnąć dyrektora z Sejn". Waldemar Kwaterski jest świetnym menedżerem - nie tylko na trudne czasy. W 2013 r. Szpital w Sejnach obchodzi jubileusz 50-lecia.

• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne): Joanna Szyman, prezes zarządu Scanmed Multimedis S.A.
Grupa Scanmed Multimedis to między innymi świetnie działający Szpital Św. Rafała w Krakowie, sukcesywnie poszerzający zakres świadczeń - także o najbardziej nowoczesne procedury medyczne. W ostatnim czasie Grupa dynamicznie rozwija inne obszary swojej aktywności, w tym usługi obejmujące opiekę ambulatoryjną, diagnostykę obrazową oraz transport medyczny w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach - w ramach 22 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 300 placówek partnerskich i wspomnianego Szpitala Św. Rafała. Godna podkreślenia jest także szczególna aktywność Grupy Scanmed w zakresie edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych.

• Lekarz Rynku Zdrowia: prof. Jerzy Hołowiecki, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
Portret przyznajemy za przygotowanie złotego standardu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Profesor Jerzy Hołowiecki jest pomysłodawcą leczenia, polegającego na podawaniu chorym w zestawie z daunorubicyną i cytarabiną, pokrewnego chemicznie, innego analogu puryn - fludarabiny. Taka terapia została uznane za złoty standard przez NCCN - stowarzyszenie 21 czołowych amerykańskich ośrodków onkologicznych. W Polsce badania wieloośrodkowe nad tym standardem prowadziły ośrodki ze Stowarzyszenia Polskiej Grupy Białaczkowej - PALG. Przewodniczącym Grupy jest prof. Jerzy Hołowiecki. Wyniki ostatniego z badań, oparte na obserwacji ponad 670 chorych, lekarze opublikowali w ubiegłym roku w Journal of Clinical Oncology - najwyżej notowanym czasopiśmie onkologicznym na świecie.

• Wydarzenia Rynku Zdrowia:
Zakończenie przez Bupa - międzynarodową grupę działającą na rynku opieki zdrowotnej - procesu przejęcia od Mid Europa Partners Grupy LUX MED. Portret w tej kategorii odebrała Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o.
Ogłoszony 21 grudnia 2012 r. proces przejęcia od Mid Europa Partners Grupy LUX MED - największej w Polsce prywatnej sieci medycznej - zakończył się w kwietniu 2013 r. sfinalizowaniem transakcji o wartości 400 mln euro. Ta największa transakcja kapitałowa na polskim rynku medycznym z jednej strony dowodzi uznania dla modelu zarządzania i sukcesów Grupy LUX MED, a z drugiej strony - świadczy o zainteresowaniu poważnych inwestorów naszym sektorem ochrony zdrowia.

Wdrożenie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Portret w tej kategorii odebrała Agnieszka Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Sprawne uruchomienie 1 stycznia 2013 r. systemu eWUŚ było możliwe m.in. dzięki akcji informacyjnej, szkoleniom, współpracy NFZ z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz ZUS i KRUS. eWUŚ uwalnia pacjentów od obowiązku okazywania dowodu ubezpieczenia przy każdej wizycie u lekarza, a placówkom medycznym ma dać jasność, kiedy zasadne jest udzielenie świadczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
1 lipca br. ruszył Zintegrowany Informator Pacjenta, umożliwiający każdemu, kto korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ dostęp do informacji m.in. o tym gdzie się może leczyć, jakie są terminy oczekiwania na daną wizytę lub świadczenie. Oba rozwiązania, choć na pewno muszą jeszcze „okrzepnąć", są istotnymi elementami informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce.

• Osobowość Rynku Zdrowia: Ewa Błaszczyk-Janczarska, prezes zarządu Fundacji „Akogo?"
Fundacja „Akogo?", założona przez Ewę Błaszczyk-Janczarską, doprowadziła do wybudowania Kliniki Budzik w Warszawie, pierwszej tego typu placówki w Polsce - tyleż wyjątkowej, co bardzo potrzebnej. Głównym celem Fundacji „Akogo?" jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce. 13 września 2013 r., dwa miesiące od wybudowania, w Klinice Budzik ze śpiączki wybudziła się 16-letnia Klaudia ze Słupska. Nagradzamy determinację i konsekwencję Pani Ewy Błaszczyk-Janczarskiej, dzięki której powstała tak ważna dla pacjentów i ich rodzin Klinika Budzik.


***

Laureaci powiedzieli:

Prof. Adam Maciejewski, Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: - Ten sukces jest efektem wysiłku specjalistów różnych dziedzin, nie tylko lekarzy, anestezjologów, pielęgniarek, ale także szerokiego grona osób co najmniej życzliwych. W szczególności chciałbym złożyć podziękowania Poltransplantowi, Krajowej Radzie Transplantacyjnej i Centrum Onkologii w Gliwicach, bez których to przedsięwzięcie nie zakończyłoby się sukcesem. Chciałbym podziękować oraz złożyć wyrazy szacunku i podziwu matce dawcy, która umożliwiła powrót pana Grzegorza do normalnego życia.

Prof. Tomasz Grodzki, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie: - Jestem dumny, że dostrzegliście Państwo, iż staramy się uprawiać porządną medycynę. Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego zespołu. I choć harmonijne łączenie działalności naukowej, klinicznej, menedżerskiej i samorządowej nie zawsze jest łatwe, a czasami prawie niemożliwe, to jednak, jak widać, w dłuższej perspektywie się udaje - dla dobra naszych pacjentów.

Waldemar Kwaterski, dyrektor SPZOZ Szpital w Sejnach: - Nagrodę tę traktuje jako wyróżnienie dla takich małych placówek powiatowych, które działają na prawdziwej rubieży Polski Wschodniej. To jest także Polska, która chce pokazać, że ochrona zdrowia funkcjonuje sprawnie także w tych regionach kraju.

Joanna Szyman, prezes zarządu Scanmed Multimedis S.A.: - Tę nagrodę traktuję jako wyróżnienie dla pracy całego zespołu i zauważalne osiągnięcia naszej grupy. Staramy się prowadzić prywatną sieć medyczną, łącznie ze szpitalem, w sposób zrównoważony, uwzględniający przede wszystkim potrzeby społeczności lokalnej. I w tym działaniu jesteśmy bardzo otwarci na dialog z rożnymi przedstawicielami rynku, w tym reprezentantami podmiotów finansujących.

Prof. Jerzy Hołowiecki, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach: - Dziękuję w imieniu wszystkich lekarzy, z którymi od 30 lat pracowaliśmy nad tym, aby doskonalić metody leczenia nowotworów układu krwiotwórczego. Trzydzieści lat temu Polska bardzo odstawała od tego, co się działo na Zachodzie. Postanowiłem wtedy, że trzeba zebrać ośrodki i wspólnie pracować. Udało się, ale nie liczyliśmy nigdy, że wypracujemy standard leczenia uznany na świecie.

Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ: - W porównaniu z innymi zadaniami płatnika obowiązki w zakresie informatyzacji to prawie przyjemność. System eWUŚ jest służebny dla pacjenta. Warto, abyśmy o tym pamiętali. Natomiast ZIP jest pierwszym krokiem ku temu, by udostępnić pacjentom szerszą informatyczną wiedzę o leczeniu. Kolejnym krokiem w rozwoju tej dziedziny działalności Funduszu będzie karta pacjenta.

Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o.: - To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, ale wejście dużej międzynarodowej grupy na rynek polski jest też wielkim uznaniem dla tego, co udało się zrobić w naszym kraju przez 20 lat. Bupa reinwestuje wszystkie swoje zyski. Jestem przekonana, że to naprawdę będzie wartość dla polskiego rynku, przyczyniająca się do tego, że będziemy żyli zdrowiej i dłużej.

Ewa Błaszczyk-Janczarska, prezes zarządu Fundacji „Akogo?": - Dziękuję bardzo w imieniu swoim oraz całego zespołu Fundacji „Akogo?". Budzik chodzi, a nawet zaczął dzwonić - dwie małe pacjentki już się obudziły, a szóstka następnych idzie jak burza. Dziękuję z głębi serca w imieniu rodziców tych dzieciaków.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum