Gwałtownie spada aktywność polskich nastolatków. Dotyczy to głównie 13-letnich chłopców

Autor: Nauka w Polsce/Rynek Zdrowia • • 22 kwietnia 2019 08:30

W ciągu ostatnich kilku lat spadł odsetek nastolatków podejmujących aktywność fizyczną na umiarkowanym lub intensywnym poziomie - wykazał najnowszy raport z cyklicznego międzynarodowego badania HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children), dotyczącego zdrowia i zachowań młodzieży.

Gwałtownie spada aktywność polskich nastolatków. Dotyczy to głównie 13-letnich chłopców
W kolejnych rundach badań HBSC odsetek aktywnej fizycznie młodzieży nigdy nie był wysoki, ale niepokojące jest to, że w ostatnich latach gwałtownie spada. Fot. Archiwum

Porównując dane z dwóch rund badań HBSC, tj. z 2014 r. oraz 2018 r., autorzy raportu doszli do wniosku, że odsetek młodzieży spełniającej zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie umiarkowanej aktywności fizycznej spadł o 7 punktów procentowych - z 24,2 proc. do 17,2 proc. - podaje serwis Nauka w Polsce.

- Umiarkowana aktywność fizyczna to jest taka aktywność, która powoduje przyspieszenie czynności serca i lekką zadyszkę, np. spacer, chodzenie pieszo do szkoły, czyli takie rodzaje aktywności, które nie wymagają bardzo dużego wysiłku. Wlicza się w nią także lekcje WF w szkole. Zgodnie z zaleceniami WHO nastolatki powinny mieć 60 minut tego rodzaju aktywności dziennie – mówi współautorka raportu dr Anna Dzielska z warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka, członek sieci badawczej HBSC.

Przypomniała, że w kolejnych rundach badań HBSC odsetek aktywnej fizycznie młodzieży nigdy nie był wysoki, ale niepokojące jest to, że w ostatnich latach gwałtownie spada.

- Spadek ten głównie obserwujemy u 13-letnich chłopców - zaznacza dr Dzielska.

Również intensywna aktywność fizyczna młodzieży maleje. Jak wyjaśniła badaczka, chodzi tu przede wszystkim o aktywność fizyczną zorganizowaną, poza zajęciami WF, podejmowaną co najmniej cztery razy w tygodniu. Zaliczyć do niej można bieganie, gry zespołowe, intensywne ćwiczenia aerobowe. W 2014 r. odsetek nastolatków, którzy w takim wymiarze ćwiczyli intensywnie zgodnie z zaleceniami wynosił nieco ponad 40 proc., a obecnie 33 proc.

Co więcej, odsetki młodzieży spełniającej rekomendacje w tym zakresie maleją wraz z wiekiem: wśród 11-latków jest to 39,3 proc., a wśród 15-latków już 28,1 proc. Najmniej aktywne są 15-letnie dziewczęta - różnica między nimi a chłopcami z tej grupy wiekowej wynosi niemal 10 punktów procentowych.

Dr Dzielska zwróciła uwagę, że jednocześnie wzrasta odsetek nastolatków z nadwagą i otyłością. Od 2014 r. wzrósł on prawie o 2 punkty procentowe (w 2014 r. 14,8 proc., a w 2018 r. 16,5 proc.) w 2014 r.), przy czym u chłopców o 3,4 punkty procentowe, a u dziewcząt o 0,4 punkty.

- Również w tym wypadku problem dotyczy w największym stopniu 13-letnich chłopców. W porównaniu z 2014 r. mamy tu wzrost o 4 punkty procentowe - wyjaśniła badaczka.

Jej zdaniem za spadek aktywności fizycznej w dużym stopniu odpowiadają tzw. zachowania sedentarne, które są głównie związane z używaniem urządzeń elektronicznych (komputer, tablet, smartfon) do innych celów niż nauka, graniem w gry komputerowe, oglądaniem filmów, korzystaniem z mediów społecznościowych.

Z raportu wynika, że w dni szkolne z urządzeń elektronicznych zbyt długo korzystała ponad połowa, tj. 56,1 proc., nastolatków, a w weekend aż 65,5 proc. badanych. Średnia liczba godzin przeznaczonych na korzystanie z tych urządzeń w dni szkolne oraz w weekend wynosiła 2,59. Odsetek badanych, którzy długo używali tych urządzeń, był znacznie wyższy wśród dziewcząt niż wśród chłopców (np. w weekend robiło to blisko 74 proc. dziewcząt i 57 proc. chłopców).

- Aktywność fizyczna jest zajęciem konkurencyjnym dla zachowań sedentarnych. Spada między innymi z tego powodu, że młodzi ludzie częściej używają urządzeń elektronicznych. Ma to jednocześnie pewne pozytywne strony, gdyż obserwujemy, że młodzi rzadziej podejmują zachowania ryzykowne - powiedziała dr Dzielska.

Jej zdaniem można to tłumaczyć tym, że współczesne nastolatki rzadziej wychodzą z domu z przyjaciółmi, ale kontaktują się z nimi raczej za pośrednictwem internetu.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum