Gala Rynku Zdrowia: Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2018

www.rynekzdrowia.pl Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: RZ   • 24 października 2018 05:04

23 października, podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień XIV Forum Rynku Zdrowia, poznaliśmy Laureatów Portretów Polskiej Medycyny 2018 - wyróżnień przyznawanych w redakcyjnym głosowaniu przez dziennikarzy magazynu i portalu Rynek Zdrowia.

Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2018

Portrety zostały wręczone w pięciu kategoriach:

• Menedżer Rynku Zdrowia
• Wydarzenie Rynku Zdrowia
• Lekarz Rynku Zdrowia
• Osobowość Rynku Zdrowia
• Lider Rynku Zdrowia

Oto wszyscy Laureaci Portretów Polskiej Medycyny 2018 oraz uzasadnienia werdyktu.

• Menedżer Rynku Zdrowia: dr Krystyna Piskorz-Ogórek, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Kierowana przez dyrektor Krystynę Piskorz-Ogórek, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalistyczna placówka od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskim rankingu przygotowywanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W ostatnim rankingu, którego wyniki podano w grudniu 2017 roku, szpital uzyskał I miejsce wśród szpitali pediatrycznych w kraju. Dyrektor, pełniąc swoją funkcję nieprzerwanie od grudnia 2004 roku, nieustannie rozbudowuje szpital, dbając jednocześnie o zapewnienie najwyższej jakości i kompleksowości świadczeń dla dzieci. Wizytówką szpitala jest wielodyscyplinarna opieka lecznicza nad dziećmi i młodzieżą z wadami części twarzowej czaszki oraz z schorzeniami kręgosłupa, prowadzona m.in. w oparciu o nowatorskie techniki chirurgiczne.


***

• Lekarze Rynku Zdrowia - dwa równorzędne wyróżnienia:
Zespół pod kierunkiem prof. Edward Wylęgały, ordynatora Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

Cztery lata mały Kuba nie widział w ogóle na lewe oko. Dzięki wykonaniu przez lekarzy z Oddziału Klinicznego Okulistyki Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nowatorskiej operacji, chłopiec powoli odzyskuje widzenie w oparzonym kiedyś oku. Operacja polegała na przeszczepie komórek macierzystych nabłonka rogówki. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, w którym znajduje się oddział kliniczny okulistyki, to jedyne miejsce w Polsce i Europie Wschodniej, gdzie prowadzona jest taka właśnie terapia.

Zespół pod kierunkiem dr hab. n. med. Michała Zembali, kierownika Oddziału Kardiochirurgii i Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia 2018 przyznajemy za pierwszą w Polsce implantację w pełni sztucznego serca 66-letniemu pacjentowi. Operację przeprowadzona 4 lipca 2018 r. Obecnie na rynku jest jedno urządzenie wszczepialne amerykańskiej firmy SynCardio, które jest zaaprobowane do implantacji po dwóch stronach oceanu i ma wszelkie możliwe atesty. Wszczepiono je już ok. 1,8 tys. pacjentom. Jednak liczba ośrodków, które „dorosły” do tego, żeby tę metodę leczenia stosować jest bardzo ograniczona. Polska placówka z Zabrza dołączyła do elitarnego grona zaledwie kilku ośrodków w Europie stosujących tę technologię medyczną.

***

• Wydarzenie Rynku Zdrowia: uratowanie życia 20-letniego pacjenta, którego ciało zostało poparzone w 95 procentach. Portrety w tej kategorii odebrały:

Dr hab. n. med. Anna Chrapusta, kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie i dr hab. Justyna Drukała, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pionierska procedura medyczna i biotechnologia - to połączenie uratowało życie 20-letniego pacjenta. Ciało mężczyzny, w wyniku wybuchu gazu, zostało poparzone w 95 procentach. Pacjent miał minimalne szanse na przeżycie. Jednak chirurdzy w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym, stosując m.in. nowe, specjalistyczne urządzenie do siatkowania przeszczepów zdołali zamknąć rany na całej prawej ręce mężczyzny oraz na ręce i przedramieniu lewym. W innej części Krakowa trwała „hodowla skóry” dla pacjenta. Wykorzystano najnowocześniejsze technologie, dzięki którym komórki naskórka - keratynocyty - zostały wyhodowane z komórek własnych pacjenta w Banku Komórek działającym w ramach Zakładu Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. To nowatorskie złamanie kolejnych barier w medycynie, ale także znakomity przykład współpracy placówki medycznej i ośrodka naukowego.

***

• Osobowość Rynku Zdrowia (wyróżnienie specjalne) - trzy równorzędne wyróżnienia:

Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Portret w kategorii Osobowość Rynku Zdrowia przyznajemy Panu Prezesowi Andrzejowi Jacynie za umiejętne kierowanie Narodowym Funduszem Zdrowia w trudnym dla tej Instytucji okresie, pod presją zmian systemowych, a także za poprawę wizerunku NFZ wśród świadczeniodawców. Prezes Andrzej Jacyna jednoznacznie potwierdzał, że wykona zadania, jakie postawi przed nim Ministerstwo Zdrowia, jeśli zapadnie decyzja o likwidacji Funduszu. Jednocześnie Pan Prezes Andrzej Jacyna nie unika często bardzo trudnych, publicznych dyskusji dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, inspirując zarazem do wprowadzania nowych rozwiązań.

Twórcy i prowadzący program Program „36,6°C” w Telewizji TVN:

Red. Ewa Drzyzga, dziennikarka TVN

Prof. Krzysztof Łabuzek, Katedra Farmakologii Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląski Uniwersytet Medyczny

Portret Polskiej Medycyny w kategorii Osobowości Rynku Zdrowia przyznajemy Pani Redaktor Ewie Drzyzdze i Panu Profesorowi Krzysztofowi Łabuzkowi - twórcom i prowadzącym program telewizyjny „36,6°C”. W opinii zespołu dziennikarskiego magazynu i portalu Rynek Zdrowia, a przede wszystkim Telewidzów, program ten jest przykładem świetnej pracy edukacyjnej, między innymi w zakresie profilaktyki i zdrowego trybu życia. Dzięki udziałowi w programie „36,6°C” znakomitych specjalistów możemy poznać sprawdzone i skuteczne metody diagnostyczno-terapeutyczne. Co równie istotne - program „36,6°C” przyczynia się do rozwiewania niebezpiecznych mitów i stereotypów związanych z leczeniem wielu chorób.


***

Lider Rynku Zdrowia: dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, zastępca przewodniczącego Rady NFZ

Trudno w tak krótkim uzasadnieniu wymienić wszystkie aspekty aktywności Pani Doktor Małgorzaty Gałązki-Sobotki, obejmujące różne elementy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Od wielu lat Małgorzata Gałązka-Sobotka jest inicjatorem nie tylko debat, ale także raportów i analiz dotyczących zarówno organizacji, finansów oraz zarządzania w sektorze medycznym, jak i problematyki związanej z zagadnieniami terapeutycznymi, zdrowiem publicznym, profilaktyką i edukacją. Pani Doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka konsekwentnie promuje rozliczne działania mające na celu dobro pacjenta – w tym podnoszące jakość, bezpieczeństwo i dostępność terapii – jako wartości, które powinny stanowić fundament każdego systemu ochrony zdrowia.

 

***

Laureaci powiedzieli

Dr Krystyna Piskorz-Ogórek
Podziękowania składam nie tylko w imieniu własnym, ale również całej kadry kierowniczej i ponad 700-osobowej załogi szpitala dziecięcego w Olsztynie. Moja rola w szpitalu jest niewielka - wyznaczam kierunki działania tak, aby dzieci, które do nas trafiają z całej Polski, zaopatrywane były kompleksowo. Moim zadaniem jest także znalezienie równowagi pomiędzy czterema filarami: bezpieczeństwem opieki, satysfakcją pacjentów, efektywnością finansową i tworzeniem sprzyjających warunków dla pracowników.

Prof. Edward Wylę̨gała 
Jestem bardzo wzruszony i bardzo dziękuję. Na tym portrecie powinien znaleźć się cały zespół - ludzi nie tylko z Polski, ale także z Włoch. Bez nich nie dałoby się robić tak wspaniałych rzeczy czy sprowadzać tak innowacyjnych technologii - a to w zasadzie utorowało w medycynie stosowanie komórek macierzystych w terapii lekowej. Jeśli w kardiologii, kardiochirurgii, neurologii zastosowanie będą miały znaleźć komórki macierzyste, to właśnie tą ścieżką, „wydeptaną” przez okulistów, będzie można iść.

Dr hab. n. med. Michał Zembala 
To nie jest absolutnie zasługa jednej osoby, ale ciężka praca zespołu - kardiochirurgów, kardiologów, anestezjologów. Kontynuujemy dzieło rozpoczęte przez prof. Religę, tak dzielnie prowadzone przez mojego ojca i przez prof. Andrzeja Bochenka. To, co ci wielcy zrobili przed nami, jest niezwykłym osiągnięciem. My, malutcy, gdzieś tam chcemy to kontynuować i cieszę się, że pierwsza w Polsce implantacja w pełni sztucznego serca się udała.

Dr hab. n. med. Anna Chrapusta 
Oprócz chirurga plastyka w leczeniu oparzeń niezbędny jest sztab anestezjologów i liczna grupa innych specjalistów. Ponadto bez możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii - współpracy z laboratorium, hodowli keratynocytów - nie bylibyśmy w stanie tego osiągnąć.

Dr hab. Justyna Drukała
Serdecznie dziękujemy za to wspaniałe wyróżnienie. Możemy się pochwalić, że produkty lecznicze terapii zaawansowanej stosowane u pacjentów wytwarzamy sami. Ci pacjenci nie mają innej alternatywy. To taka terapia „szyta na miarę”. Na szczęście Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej wspiera nasze działania, dlatego możemy coraz śmielej wkraczać do klinik i pomagać potrzebującym.

Andrzej Jacyna
Nie występowałbym publicznie w tak szerokim zakresie, może czasami zbyt odważnie, gdyby nie siła, którą czuję za sobą. To siła moich współpracowników i dyrektorów oddziałów wojewódzkich. To ekipa, z którą można wykonać każde zadanie i zmierzyć się z nim naprawdę. Bardzo wszystkim dziękuję.

Ewa Drzyzga
Byliśmy kompletnie nieznaną redakcją, a pomysł na program zrodził się w głowie naszego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. Zrobiliśmy go w 14 osób. Dziękujemy wszystkim dyrektorom, którzy wpuszczają nas w podwoje swoich szpitali - strzeżonych pilnie, a jednak otwartych dla mediów. Dziękujemy lekarzom za cierpliwość, bo sami rozumieją metody walki z chorobami, a my się tego wszystkiego dopiero uczymy - po to, żeby pacjentom wytłumaczyć, z czym mają do lekarzy przychodzić i że muszą to robić w porę. Będę bardzo wdzięczna za otwarcie każdych drzwi. My to wykorzystamy, bo telewizja ma do tego potencjał.

Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
To, co na pewno łączy liderów, których jest wielu na tej sali, to wizja systemu ochrony zdrowia, który musi iść w kierunku wyniku zdrowotnego, efektów, wartości zdrowotnej mierzonej jakością, bezpieczeństwem, dostępnością, pozytywnym doświadczeniem pacjenta z korzystania z systemu. Bardzo wierzę, że działania nas wszystkich będą prowadziły do jego transformacji. Pojęcia lider używam na co dzień - kształcąc przyszłych liderów sektora ochrony zdrowia. Liderzy inspirują, inicjują, integrują wokół ważnych zadań, podejmują się codziennie wyzwań, walczą o skuteczne i dobre rozwiązania dla pacjentów i zarządzanych przez siebie zespołów ludzi, umieją negocjować. Jeżeli dostrzeżono przynajmniej odrobinę tych cech we mnie, to jestem absolutnie przeszczęśliwa.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum