PAP/Rynek Zdrowia | 06-07-2020 15:49

GIS: w pobliżu fontann czy ulicznych tężni, pamiętajmy o dystansie i maseczkach

Przebywając w pobliżu fontann, instalacji wodnych czy ulicznych tężni, należy pamiętać o zachowywaniu bezpiecznej odległości, a gdy z uwagi na dużą liczbę osób wskazane jest używanie maseczki, nie należy dopuszczać do jej zawilgocenia - zwraca uwagę Główny Inspektorat Sanitarny.

Fot./źródło: strona www Uzdrowiska Konstancin

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadziło zakazu funkcjonowania fontann i tężni ulicznych.

GIS wskazał w komunikacie, że fontanny, ich zespoły w formie parków fontann, instalacje wodne typu dry plaza (chodnikowe bez lustra wody - PAP) i tężnie uliczne - są formą atrakcji i przyciągają licznych odwiedzających, co może utrudniać utrzymywanie dystansu społecznego - jednego z głównych środków zapobiegania szerzeniu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

"Cząstki wirusa odkrztuszane przez osoby zakażone podczas kaszlu, kichania, śmiechu, głośnej rozmowy mogą w tych warunkach łatwo zostać zainhalowane przez znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe, stając się przyczyną zakażenia" - zwrócił uwagę sanepid.

GIS podnosi, że ryzyko szerzenia się infekcji SARS-CoV-2 w przypadku uruchomienia fontann, instalacji wodnych czy tężni ulicznych wynika przede wszystkim z licznego gromadzenia się ludzi wokół powyższych obiektów i związanej z tym możliwości szerzenia się infekcji drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt. Ewentualne skażenie aerozolu wodnego - jak podano - ma w praktyce niewielkie znaczenie.

W zapobieganiu zakażeniom w powyższych sytuacjach podstawowe znaczenie ma w związku z tym - jak zaakcentowano - pozostawanie w odległości minimum dwóch metrów od innych odwiedzających (nie dotyczy to osób wspólnie mieszkających); unikanie zgromadzeń i spotkań w większym gronie; zakrywanie ust i nosa - przy pomocy maseczki lub chustki, w tym także przy korzystaniu z tężni oraz częste mycie i dezynfekcja rąk.

GIS podnosi, że skażenie aerozolu wodnego wytwarzanego przez fontanny w praktyce jest nikłe, biorąc pod uwagę łatwe utrzymanie chroniącej przed tym odległości osób odwiedzających od fontanny (minimum 2 m lub więcej w zależności od rozprysku wody), bardzo znaczne rozcieńczenie cząstek wirusa w wodzie fontanny oraz fakt, że wirusy nie ulegają w niej namnażaniu.

GIS akcentuje, że dezynfekcja wody w celu zapewnienia jej odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, nie tylko z uwagi na SARS-CoV-2 - jest szczególnie istotna w fontannach o zamkniętym obiegu wody i w instalacjach typu dry-plaza, w których z góry zakłada się możliwość korzystania przez odwiedzających z zabawy lub ochłodzenia wodą.

"W fontannach, w których nie jest wytwarzany aerozol wodny, przy korzystaniu z nich zgodnie z przeznaczeniem (...) dezynfekcja wody ma mniejsze znaczenie, podobnie jak w instalacjach przepływowych" - wyjaśnia GIS.

Inspektorat wskazał, że tężnie uliczne należy rozpatrywać w tych samych kategoriach jak omówione wyżej atrakcje wodne - problematycznie pozostaje przede wszystkim skupianie się większej liczby ludzi wokół powyższych urządzeń jako główny czynnik ryzyka transmisji zakażeń SARS-CoV-2.

W trakcie odpoczynku w miejscach, w których jest wytwarzany aerozol wodno-powietrzny, a gdzie z uwagi na zagęszczenie osób odwiedzających wskazane jest używanie maseczki, nie należy dopuszczać do jej zawilgocenia. Wilgotna maseczka utrudnia oddychanie, a ponadto nie spełnia swojej roli ochronnej. Dotyczy to także chust i tkanin używanych zamiast maseczek.

PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl