GIS/Rynek Zdrowia | 10-07-2019 13:33

GIS oraz Polska Agencja Antydopingowa skoordynują współpracę w walce z dopingiem

Główny Inspektor Sanitarny oraz dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej zawarli porozumienie, w którym zobowiązali się do wymiany informacji i koordynacji działań w celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu substancji zabronionych oraz wspólną popularyzację wiedzy o szkodliwości dopingu.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Porozumienie zakłada wzajemne przekazywanie informacji o produktach będących w obrocie zawierających substancje zabronione lub stanowiących metody zabronione, udzielanie pomocy ekspertów w tym zakresie. Wymiana informacji o produktach zafałszowanych pozwoli na sprawniejsze eliminowanie z obrotu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Doping nie jest problemem jedynie sportu wyczynowego. Paradoksalnie najczęściej po zabronione w sporcie substancje sięgają młodzi amatorzy, którzy dopiero zaczęli treningi. 

Na negatywne skutki działania dopingu narażeni są przede wszystkim młodzi ludzi , których organizm jeszcze się rozwija. Szczególnie niebezpieczne są zaburzenia hormonalne, które prowadza do zatrzymania prawidłowego rozwoju ciała oraz zaburzeń procesu dojrzewania płciowego (atrofia jąder, oligospermia, ginekomastia) mogących skutkować bezpłodnością.

Więcej: gis.gov.pl