Fundacja Dzieci Niczyje: jak uniknąć molestowania i skuteczniej pomagać ofiarom

Autor: RZ/Rynek Zdrowia • • 24 maja 2010 17:53

Fundacja Dzieci Niczyje apeluje do parlamentarzystów i rządu o wprowadzenie systemu regulacji dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci.

Chodzi o jak najszybszą ratyfikację przez Parlament RP Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przyjętej przez Komitet Ministrów w dniu 12 lipca 2007 roku.

Przedstawiciele Fundacji postulują podjęcie działań i wprowadzenie zmian legislacyjnych na rzecz wprowadzenia prawnego wymogu zaświadczania o niekaralności za popełnienie przestępstw seksualnych na szkodę dzieci wobec osób mających w swojej pracy regularny kontakt z dziećmi oraz dostarczenie takim osobom odpowiedniej wiedzy dotyczącej problemu seksualnego wykorzystywania dzieci, identyfikacji takich przypadków oraz możliwości podejmowania interwencji.

Celem zmian jest także dostarczenie dzieciom – w trakcie edukacji – informacji o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem seksualnym oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami, dostosowanych do możliwości zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju.

Fundacja postuluje także o udzielanie ofiarom seksualnego wykorzystywania doraźnej lub długoterminowej pomocy w powrocie do zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapewnienia niezbędnego wsparcia dla ich bliskich oraz dla osób sprawujących nad nimi pieczę.

Zdaniem członków Fundacji, każde dziecko ma prawo do zapewnienia mu przez rodzinę, społeczeństwo oraz państwo ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym, a także wszelkimi formami niegodziwego traktowania w celach seksualnych. Przypominają, że  doświadczenia wykorzystywania seksualnego mają destrukcyjny wpływ na zdrowie i rozwój psychospołeczny dziecka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum