EKUZ. Co to jest i jak działa? Od 1 października NFZ wprowadza ważne zmiany

Autor: JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia25 września 2021 08:50

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest szczególnie pomocna dla osób przebywających na wakacjach albo planujących pracować/uczyć się za granicą. Karta ta gwarantuje prawo do leczenia poza granicami naszego kraju. Kto może ją otrzymać i do czego uprawnia?

EKUZ. Co to jest i jak działa? Od 1 października NFZ wprowadza ważne zmiany
Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście albo online. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest wyrabiana bezpłatnie i jest honorowana w państwach UE i EFTA
 • Karta uprawnia do bezpłatnego leczenia niezbędnego i nieplanowego, a także w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
 • Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w delegaturze NFZ albo za online (IKP lub ePUAP). Od 1 października nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą poczty mailowej

EKUZ. Co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem unijnym, który potwierdza i daje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), innym niż to, którego jest się obywatelem.

Warto pamiętać, że EKUZ wydawana jest dla każdego osobno. Nie ma jednej karty dla całej rodziny. W przypadku osób niewidomych albo niedowidzących, EKUZ może być oznakowana specjalną naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Gdzie honorowana EKUZ? Karta obowiązuje w krajach takich jak:

 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Cypr,
 • Chorwacja,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Grecja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Łotwa,
 • Malta,
 • Niemcy,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Węgry,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Islandia,
 • Lichtenstein,
 • Norwegia
 • Szwajcaria.

Karta EKUZ. Jakie leczenie na EKUZ? Kto może ubiegać się o kartę EKUZ?

Karta EKUZ ma ograniczony zakres leczenia. Osoba posiadająca tę kartę ma prawo leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego;
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa;
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeżeli w danym państwie jest obowiązek płacenia części kosztów za wizytę, to osoba z EKUZ również pokryje koszty).

O wyrobienie EKUZ może ubiegać się każda osoba mająca prawo do opieki medycznej oraz świadczeń zdrowotnych w Polsce. Dotyczy to osób ubezpieczonych, ale nie tylko.

Kto może otrzymać EKUZ?

 • osoby ubezpieczone (pracujące albo na emeryturze/rencie);
 • osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (m.in. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub opiekuna).

Czytaj: NFZ: od 1 października ważne zmiany w EKUZ

Kiedy EKUZ jest potrzebna?

Przede wszystkim karta EKUZ jest przeznaczona dla osób uczących się albo pracujących za granicą. Potrzebna jest także turystom przebywającym poza granicami własnego kraju. Nie wolno zapominać, że EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego i nie pozwala na skorzystanie z planowanych zabiegów.

W jaki sposób można złożyć wniosek o EKUZ?

Chcąc wyrobić kartę EKUZ, można udać się bezpośrednio do jednego z oddziałów NFZ, aby osobiście przekazać wniosek. Istnieje także możliwość skorzystania z elektronicznego wniosku – wystarczy konto IKP albo w systemie ePUAP. Od 1 października nie będzie możliwości składania wniosku poprzez skrzynkę mailową.

Wniosek o EKUZ:

 • osobiście – wystarczy przyjść do jednego z oddziałów NFZ;
 • online – za pomocą IKP albo ePUAP.

Czas na rozpatrzenie wniosku o EKUZ wynosi zwykle 5 dni, ale w czasie wakacji lub ferii można czekać nawet do 10 dni.

Co jest niezbędne do wniosku?

 • legitymacja szkolna/studencka (ewentualnie skan) – potwierdza ona kontynuację nauki, w przypadku ukończenia 18 lat (uczeń/student) potwierdza także zgłoszenie do ubezpieczenia jako członek rodziny;
 • dokument A1 (skan) – wydany przez ZUS/KRUS, jeśli wyjazd za granicę jest konieczny w ramach wykonywanej pracy;
 • dokument U2 (skan) – wydany przez urząd pracy, jeśli wyjazd zagraniczny wiąże się z poszukiwaniem pracy.

Czytaj: IKP ma już 10 mln Polaków. Można tu pobrać paszport covidowy, zamówić EKUZ, albo zmienić lekarza

EKUZ. Jak długo jest ważna karta?

Najczęściej EKUZ jest ważna 3 lata od momentu wyrobienia (dla osób zatrudnionych czy pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne). Z kolei dla emerytów karta ważna jest przez 20 lat. Okres ważności EKUZ jest zależny od statusu osoby ubiegającej się o kartę.

Ważność karty EKUZ:

 • 20 lat – dla osób pobierających świadczenia emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i dla osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • do 18 roku życia – dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny i pobierających świadczenie rentowe;
 • 5 lat – dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego;
 • 3 lata – dla osób zatrudnionych, prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, dla osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne;
 • 18 miesięcy – dla osób pobierających świadczenie rentowe, mają więcej niż 18 lat i są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, dla studentów i doktorantów, dla pełnoletnich uczniów mających własny tytuł do ubezpieczenia;
 • 6 miesięcy – dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży/porodu mających obywatelstwo polskie i mieszkających na terenie RP, dla nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży/porodu ze statusem uchodźcy albo zezwoleniem na pobyt czasowy w RP, dla dzieci ze statusem uchodźcy albo zezwoleniem na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP;
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, dla niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

Czytaj: Paszport covidowy. Jak go dostać? Certyfikat COVID-19 jest obowiązkowy w wielu miejscach

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum