CBOS zapytał, Polacy odpowiedzieli: ...i żeby moje dzieci zostały lekarzami

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 czerwca 2017 13:28

Medycyna to dziedzina z najlepszymi perspektywami, szczególnie dla kobiet - wynika z badania CBOS. Polacy uważają, że do odniesienia sukcesu zawodowego konieczne są przede wszystkim wiedza i umiejętności.

CBOS zapytał, Polacy odpowiedzieli: ...i żeby moje dzieci zostały lekarzami
Najpopularniejszym wyborem dla dzieci są zawody medyczne (34 proc.), a szczególnie lekarskie (28 proc.). Fot. archiwum

Za najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie na rynku pracy uznawane są wiedza i umiejętności. Jest to odpowiedź wybierana przez zdecydowanie największy odsetek respondentów (59 proc.). Drugim z najważniejszych czynników okazuje się solidna, rzetelna praca (41 proc.), a trzecim - wykształcenie (33 proc.).

Znacznie mniejszy odsetek respondentów za kluczowe dla sukcesu zawodowego uznaje znajomości (18 proc.), własną inicjatywę i przedsiębiorczość (18 proc.) lub przypadek (11 proc.).

W porównaniu z wynikami ostatniego badania na ten temat (z 2013 r.) nie zmieniła się hierarchia czynników sukcesu, można jednak zaobserwować istotne różnice - wskazuje CBOS. Znacząco wzrósł odsetek respondentów wskazujących jako najważniejsze wiedzę i umiejętności (o 14 punktów procentowych), a także rzetelną pracę (o 9 punktów). 

Aby sprawdzić, jakie profesje gwarantują, według badanych, najlepsze perspektywy zawodowe, CBOS zapytał, jakich zawodów pragnęliby dla swoich dzieci.

Podobnie jak przed ośmioma laty, kiedy poprzednio badano tę kwestię, najpopularniejszym wyborem są zawody medyczne (34 proc.), a szczególnie lekarskie (28 proc.). Na drugim miejscu plasują się zajęcia techniczne (wymagające wykształcenia politechnicznego lub technicznego), a na trzecim - prawnicze.

Popularnym wyborem są także zawody związane z wykształceniem informatycznym, matematycznym i przyrodniczym (w praktyce ta kategoria została właściwie całkowicie zdominowana przez zajęcia związane z branżą IT).

Konkretnym zawodem, którego badani najczęściej pragnęliby dla swoich dzieci, jest lekarz. Znaczna część wymienia także informatyka (13 proc.) i prawnika (12 proc.).

W porównaniu z 2009 r. mniejszy odsetek badanych wybiera obecnie zawody wymagające wykształcenia pedagogicznego, społeczno-politycznego lub humanistycznego (o 5 punktów procentowych mniej wskazań), a także ekonomiczno-handlowego (o 6 punktów mniej).

Pytanie o aspiracje zawodowe zadawane było osobno w odniesieniu do syna i do córki. Okazuje się, że płeć dziecka w bardzo dużym stopniu różnicuje odpowiedzi.

Medycyna to wybór przede wszystkim dla córek - 24 proc. badanych chciałoby, by ich córka została lekarką; podobne życzenie wobec syna wyraża jedynie 9 proc. respondentów. Odwrotnie jest w przypadku zawodów technicznych - 19 proc. wybiera je jako odpowiednią drogę zawodową dla syna wobec jedynie 5 proc. w przypadku córki - oraz matematyczno-przyrodniczych - 13 proc. dla syna i tylko 3 proc. dla córki.

Medycyna jest zdecydowanie dominującym wyborem dla kobiet - aż 30 proc. badanych chciałoby, by ich córka wybrała karierę w tej dziedzinie. Na drugim miejscu sytuują się zawody prawnicze (8 proc.). Spośród innych zawodów relatywnie często wymieniany jest też zawód nauczycielki (6 proc.).

W przypadku preferencji dotyczących synów, żadna z grup zawodów nie osiąga podobnej popularności, jak medycyna dla córek. Najwięcej wskazań mają: zawody techniczne (19 proc.), matematyczno-przyrodnicze (13 proc.), medyczne (11 proc.) i prawnicze (10 proc.). Najczęściej wskazywane zawody dla mężczyzn to informatyk (12 proc.), lekarz (9 proc.), prawnik (7 proc.) i technik, a także mechanik, kierowca (7 proc.).

Badanie przeprowadzono między 5 a 14 maja br. na liczącej 1034 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum