CBOS: większość badanych za aborcją w szczególnych przypadkach

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 09 maja 2016 13:41

Większość Polaków jest zdania, że aborcja powinna być dopuszczalna w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki (84 proc.), jej zdrowiu (76 proc.) oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu (74 proc.) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Najmniej akceptowalną okolicznością aborcji jest m.in. zła sytuacja materialna matki Fot. Archiwum

Najmniej akceptowanymi okolicznościami aborcji są zła sytuacja materialna matki (81 proc. osób uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być wówczas dopuszczalne), jej trudna sytuacja osobista (80 proc.) oraz fakt, że kobieta po prostu nie chce mieć dziecka (78 proc.). 

Według CBOS stosunek do aborcji w różnych sytuacjach najbardziej związany jest z udziałem w praktykach religijnych. Wpływ wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz dochodów per capita w gospodarstwie domowym nie jest przesądzający. 

84 proc. badanych jest skłonnych zaakceptować aborcję w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki - zdecydowanie zgadza się z tym 52 proc. respondentów; 32 proc. jest raczej za tym rozwiązaniem. Sprzeciw deklaruje 8 proc. badanych, w tym 3 proc. jest zdecydowanych, że aborcja w takim przypadku nie powinna być dopuszczalna. Odsetek odpowiedzi"trudno powiedzieć" wyniósł 8 proc. 

W sytuacji zagrożenia życia dziecka Polacy są znacznie mniej przekonani o słuszności dopuszczenia aborcji. Większość badanych (62 proc.) jest za przyzwoleniem na przerwanie ciąży, natomiast 21 proc. - przeciw. Prawie co piąty ankietowany (17 proc.) nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii. 

Więcej osób uważa, że prawo powinno dopuszczać aborcję w przypadku zagrożenia zdrowia matki (76 proc.) niż zagrożenia życia dziecka (62 proc.). 

Sytuacja, w której na podstawie badań medycznych stwierdzono, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami, jest przesłanką do przerwania ciąży dla 61 proc. Polaków. W tej grupie połowę stanowią osoby zdecydowanie przekonane, że aborcja powinna być dopuszczalna w tych okolicznościach. Jednocześnie prawie co czwarty (23 proc.) badany jest temu przeciwny, a 16 proc. jest niezdecydowanych.

Jeden z wyższych odsetków przyzwolenia na aborcję dotyczy sytuacji, w której ciąża jest wynikiem gwałtu. Aborcję dopuszcza w tych okolicznościach 74 proc. badanych, przeciwnego zdania jest 16 proc. Co dziesiąty ankietowany nie ma zdania.

Co piąta osoba (20 proc.) wyraża pogląd, że prawo powinno dopuszczać aborcję, gdy matka jest niepełnoletnia. Prawie dwie trzecie Polaków (65 proc.) jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie potrafi się jednoznacznie opowiedzieć. 

W sytuacji niepełnosprawności obojga rodziców prawie co trzeci badany (30 proc.) jest za dopuszczalnością aborcji; 50 proc. jest przeciw. Według CBOS temat niepełnosprawności rodziców jest dość trudny dla badanych - co piąta osoba (20 proc.) nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Jeśli chodzi o opinie na temat aborcji po 12 tygodniu ciąży (bez wskazania powodu), trzy czwarte badanych (74 proc.) uważa, że przerwanie ciąży nie powinno być dopuszczalne, a 13 proc. jest skłonne je zaakceptować. Tyle samo (13 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

"Obecna ustawa dopuszczająca aborcję w trzech określonych przypadkach wydaje się być zgodna z preferencjami większości Polaków" - podsumowuje CBOS. 

Obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży pozwala na aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża zdrowiu i życiu kobiety, gdy powstała w następstwie czynu zabronionego, np. gwałtu lub kazirodztwa, oraz gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. 

W obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy antyaborcyjnej - pod zbierane są podpisy - są zapisy uchylające prawne możliwości przerwania ciąży, a także nakładające na administrację rządową i samorządową obowiązek pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci upośledzone oraz matek i ich dzieci poczętych w wyniku czynu zabronionego. Jednocześnie zwolennicy liberalizacji ustawy przygotowali własny projekt, pod którym również będą zbierane podpisy. 

Badanie przeprowadzono w dniach 31 marca - 7 kwietnia br. na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum