PAP/Rynek Zdrowia | 29-09-2018 10:55

Bytom: kilkunastu osadzonych przeszło kurs opiekuna niepełnosprawnych

Kilkunastu osadzonych w Areszcie Śledczym w Bytomiu przeszło kurs zawodowy, zdobywając kwalifikacje opiekuna lub asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Były to pierwsze takie zajęcia w bytomskiej jednostce.

Skazani zdobyli umiejętności związane z opieką nad osobami o ograniczonej zdolności ruchowej. Fot. Shutterstock

Rzeczniczka Aresztu Śledczego w Bytomiu ppor. Daria Trela poinformowała, że w kursie wzięło udział 12 wyselekcjonowanych osadzonych, skazanych prawomocnymi wyrokami. Od 27 sierpnia przez blisko miesiąc zdobywali wiedzę m.in. na temat anatomii człowieka, specyfiki wielu chorób oraz potrzeb osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. Po wyjściu na wolność będą mogli zostać opiekunami.

- Najważniejszym zadaniem kursu było przygotowanie osadzonych do roli opiekuna osób najbardziej potrzebujących. W tym celu w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbył się cykl zajęć złożony z modułu teoretycznego oraz praktycznego - wskazała Trela.

Zajęcia odbywały się w areszcie - przychodziła tam osoba prowadząca kurs.

Skazani zdobyli umiejętności związane z opieką nad osobami o ograniczonej zdolności ruchowej, nauczyli się wykonywać czynności higieniczne i pielęgnacyjne, a także udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę uczestników zajęć i weryfikującym nabyte umiejętności.

- Kurs to nie tylko wiedza i zajęcia praktyczne, ale również lekcja empatii i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Jest to wartość tym bardziej ważna, że dotyczy grup najbardziej potrzebujących wsparcia - seniorów i niepełnosprawnych, dla których pomoc jest szczególnie potrzebna i cenna - zaznaczyła podporucznik.

Przedstawiciele Służby Więziennej podkreślają, że pomoc drugiemu człowiekowi niesie też wartość terapeutyczną, zajęcia wpisują się w ideę resocjalizacji, związaną z kształtowaniem u osadzonych pozytywnych postaw.

- Sami uczestnicy kursu wypowiadali się bardzo pozytywnie o kursie, możliwości zdobycia umiejętności, które mogą być przydatne każdemu, kto ma wśród bliskich osoby w podeszłym wieku czy niepełnosprawne. Nabyte kompetencje to także szansa na zdobycie zatrudnienia - przekonywała rzeczniczka bytomskiego aresztu.

Kurs został zrealizowany w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". Projekt jest realizowany przez Służbę Więzienną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem kursów PO WER jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy po wyjściu na wolność.