RZX/Rynek Zdrowia | 05-09-2018 18:30

Badanie nt. motywacji do zostania dawcą szpiku: młodzi ludzie mają wiele empatii

Czy Millenialsi (ludzie w wieku 18-38 lat) są pokoleniem, które skupione jest tylko na sobie? Na to pytanie odpowiadają wyniki badania przeprowadzonego przez dom badawczy IQS dla Fundacji DKMS nt. motywacji młodych ludzi do zostania dawcą szpiku.

Z badania "Dawstwo szpiku kostnego - motywacje i bariery" wynika, że młodzi ludzie nie są egoistami Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Z badania "Dawstwo szpiku kostnego - motywacje i bariery" wynika, że młodzi ludzie nie są egoistami. Świadczą o tym odpowiedzi dotyczące motywacji, które skłoniły ich do zarejestrowania się jako dawcy szpiku i komórek macierzystych.

86 proc. respondentów wskazało na „Chciałbym uratować komuś życie”. Na drugim miejscu (73 proc. wskazań) znalazło się „Nie trzeba aż tak dużego wysiłku, aby dokonać naprawdę istotnej rzeczy”. 49 proc. mężczyzn wskazało również na odpowiedź „Ktoś z moich bliskich/znajomych zarejestrował się”. Potwierdza to fakt, że Millenialsi lubią się inspirować i działać w grupie. Badani w zdecydowanej większości potwierdzali, że nie mieli żadnych obaw przed rejestracją - odpowiedziało tak 82 proc. respondentów.

Wielu młodych ludzi zaangażowanych jest także w różnego rodzaju w działalność charytatywną, a najczęściej deklarowane przez respondentów tuż obok rejestracji jako potencjalny dawca jest honorowe dawstwo krwi oraz różnego rodzaju wolontariat.

Przeważająca większość potencjalnych dawców szpiku to kobiety. Potwierdza to powszechne przekonanie, że to właśnie one są tą bardziej empatyczną i wrażliwą płcią, której zależy na pomaganiu innym.

Dlaczego młodzi mężczyźni rzadziej rejestrują się jako dawcy szpiku i komórek macierzystych? Główną barierą jest brak wiedzy na temat idei dawstwa szpiku oraz samych procedur pobrania szpiku lub komórek macierzystych. 36 proc. niezarejestrowanych respondentów wskazało odpowiedź „Obawiam się samego zabiegu pobrania szpiku i komórek macierzystych”, 25 proc. - „Mam za małą wiedzę”, a 23 proc. - „Nie wiedziałem jak/gdzie się zarejestrować”.