PAP/Rynek Zdrowia | 15-01-2013 18:41

Badanie ankietowe: WOŚP gromadzi najwięcej filantropów

W 2012 roku 30 proc. Polaków wsparło więcej niż raz finansowo lub materialnie różne organizacje społeczne, zaś 40 proc. badanych to jednorazowi darczyńcy na rzecz WOŚP - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

- Masowy udział Polaków w finale Orkiestry jest zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym, problemem jest jednak to, że ich zaangażowanie często ogranicza się do tego - podkreśliła Jadwiga Przewłocka ze Stowarzyszenia Klon/Jawor. Według niej "oddaje to specyfikę polskiej filantropii: bardziej akcyjnej niż konsekwentnej i systematycznej".

Według stowarzyszenia badania z ostatnich trzech lat dowodzą, że odsetek osób, które przekazały organizacjom pozarządowym środki finansowe lub dary rzeczowe, wzrasta; w 2012 r. wyniósł 70 proc. w porównaniu do 66 proc. w 2011 r. i 54 proc. - w 2010 r.

Oprócz przekazywania pieniędzy w czasie finału Orkiestry, w 2012 roku najwięcej osób przekazało pieniądze i dary na rzecz organizacji zajmujących się pomocą charytatywną dla osób potrzebujących, najuboższych, bezdomnych, chorych (20 proc.). Spadł udział datków na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i pomoc humanitarną z 9 proc. (w 2011 r.) do 5 proc.

Cele związane z ochroną środowiska, opieką nad zwierzętami, a także organizacje i ruchy religijne, wspólnoty parafialne, misje wspierało 3-4 proc. badanych. Organizacje zajmujące się ochroną zdrowia, poza WOŚP, otrzymały wsparcie 2 proc. badanych.

- Wysoki wynik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie dziwi, bo akcja, choć jednorazowa, ma ogromny zasięg - skomentowała Małgorzata Borowska z portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Na hojność wobec potrzebujących wpływają takie czynniki jak wykształcenie czy sytuacja finansowa darczyńcy. W ubiegłym roku dary pieniężne lub rzeczowe przekazało 84 proc. Polaków po studiach wyższych, za to niewiele ponad połowa tych z wykształceniem podstawowym.

W filantropię rzadziej angażują się osoby gorzej sytuowane. Wśród badanych negatywnie oceniających swoją sytuację materialną (deklarujących, że muszą odmawiać sobie wielu rzeczy, aby starczyło na życie) datki lub dary przekazało niewiele ponad połowę badanych.

Na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor badanie zrealizowała między 7 a 10 grudnia firma Millward Brown SMG/KRC na losowej, reprezentatywnej próbie 1001 Polaków w wieku powyżej 15 lat.