1 listopada. Tych wybitnych postaci związanych z ochroną zdrowia już z nami nie ma

Autorzy: PW; LJ; WOK; PG; KM • Źródło: Rynek Zdrowia01 listopada 2021 05:59

Wspominamy wybitne postaci ochrony zdrowia, których nie ma już z nami, a które zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wspominamy też medyków, którzy walcząc z pandemią, zapłacili najwyższą cenę.

Wspominamy osoby, które zmarły od 1 listopada 2020 roku. Foto: Shutterstock

Listopad 2020

Dr n. med. Marek Umiński

Zmarł 12 listopada 2020 r. Pionier szczecińskiej transplantologii. Utworzył zespół transplantacyjny, który do 2000 r. wykonał około 650 transplantacji nerek. Jego zespół jako pierwszy w Polsce wykonał też wiele zabiegów metodą laparoskopową. Chirurg stworzył również  program operacyjnego leczenia otyłości patologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Antoni Hlavaty 

Zmarł w wieku 100 lat, 21 listopada 2020 r. Kierownik Kliniki Ortopedycznej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1967-1990, wybitny naukowiec, specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej oraz ortopedii i traumatologii, wychowawca wielu pokoleń studentów i kadr naukowych. Współautor pierwszego powojennego podręcznika pod redakcją prof. Zygmunta Ambrosa Zarys ortopedii ogólnej. Głównymi kierunkami badawczymi Profesora była chirurgia rekonstrukcyjna ręki, choroby stawu biodrowego oraz patologia kręgosłupa. 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Szyber 

Zmarł 27 listopada. Jedna z ikon Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Profesor był wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego. Z uczelnią związany był ponad pół wieku. U schyłku życia, walcząc z chorobą, pisał książki. „Tak to, zamiast malowaniem, zająłem się pisaniem, co w jakiś sposób sprawia mi przyjemność” - mówił w jednym z wywiadów.

Wspominamy także: Ponad 500 medyków, którzy zmarli na covid

Grudzień 2020

Prof. dr hab. n. med. Ariadna Gierek-Łapińska 

Zmarła 26 grudnia. Zasługi prof. Ariadny Gierek dla polskiej nauki są ogromne. Jako pierwsza w kraju wprowadziła mikrochirurgię w operacjach oka. W latach 1974-2007 prof. Ariadna Gierek-Łapińska kierowała Katedrą i Kliniką Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej, a w latach 1988-2008 była dyrektorką katowickiego szpitala przy ul. Ceglanej, gdzie mieści się klinika, od lat zaliczana do wiodących ośrodków okulistycznych w Polsce.

Płk rez. dr hab. n. med. Stanisław Wojtuń

Zmarł 30 grudnia. Był wybitnym gastrologiem i naukowcem, wieloletnim pracownikiem i członkiem Rady Naukowej, do 2015 r. zastępcą kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Prowadził badania naukowe, których wyniki opublikował w ponad 170 artykułach a 90 przedstawił na kongresach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Swoją wiedzą dzielił się prowadząc kursy specjalizacje dla młodych lekarzy. Opiekował się doktorantami. Przez wiele lat był nieetatowym zastępcą kierownika Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Styczeń 2021

Prof. dr hab. n med. Bogdan Kamiński

Zmarł 6 stycznia 2021. Był pionierem polskiej anestezjologii, naukowcem, wyjątkowym nauczycielem akademickim. Cechował się wszechstronnością, obejmując wiele dziedzin medycyny, a także sztuki. Znał biegle kilka języków obcych. Doskonały tłumacz literatury i podręczników anglojęzycznych. Jego cała kariera zawodowa  była związana z ośrodkiem uniwersyteckim w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Misiuna
Zmarł 8 stycznia. Wspominany jako mistrz lubelskich chirurgów, wybitny lekarz, wykładowca akademicki, ceniony w Polsce i na świecie naukowiec. „Profesor Paweł Misiuna jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu zawodowym. Jest jednym z „ojców”, który ostatecznie ukształtował mnie jako chirurga i jako człowieka - mówił o Profesorze prof. Grzegorz Wallner, obecny konsultant krajowy w dz. chirurgii ogólnej (wypowiedź z 2018 r.)

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jan Thor

Zmarł 13 stycznia. Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. W pracach badawczych prof. Thor skupiał się głównie na tematach dotyczących  wydzielania żołądkowego i trzustkowego, motoryki przewodu pokarmowego, szeroko rozumianej neurogastroenterologii, regulacji osi jelitowo-mózgowej oraz możliwości modulacji aktywności tych struktur w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego. 

Prof. dr hab. n. med. dr h. c. mult. Franciszek Józef Kokot

Zmarł 24 stycznia. Wybitny nauczyciel pokoleń lekarzy, mistrz polskiej medycyny. Profesor był  klinicystą w zakresie chorób wewnętrznych, współtwórcą polskiej nefrologii, jednym z pionierów dializoterapii i przeszczepiania nerek i wątroby.W życiu przyświecała mu dewiza, że tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. W obliczu zasług Profesora na polu medycyny klinicznej wiele uczelni obdarzyło go godnością doktora honoris causa. Zmarły naukowiec został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

Prof. dr hab. n. med. Marian Pardela

Zmarł 31 stycznia. Emerytowany Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek licznych towarzystw krajowych i zagranicznych m in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wybitny specjalista, wspominany jako szlachetny i prawy Człowiek, szanowany i ceniony przez współpracowników i młodzież nauczyciel akademicki, autorytet w środowisku medycznym.

Luty 2021

Prof. dr hab. n. med. Jacek Spławiński

Zmarł 1 lutego. Wybitny uczony, farmakolog, lekarz, specjalista w dziedzinie farmakologii klinicznej, wspaniały wykładowca, wieloletni pracownik Katedry Farmakologii UJ CM. Przez współpracowników wspominany jako człowiek o błyskotliwym umyśle, wielki erudyta, miłośnik literatury i gór, obdarzony niezwykłym poczuciem humoru. Reprezentował Polskę w kilku grupach roboczych Komisji Europejskiej dotyczących leków. Należał m.in. do American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Drug Information Association.

Prof. dr hab. n. med., dr h. c. multi. Mieczysław Chorąży

Zmarł 20 lutego. Wspominany jako najwyższej klasy uczony, twórca polskiej szkoły biologii nowotworów. Członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz  członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Szczególnie zasłużył się jako wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach. Był uhonorowany Orderem Orła Białego. Zawsze cechowała go skromność. - To ludzie spotkani na drodze mojego życia sprawili, że wybrałem naukę, że jestem wciąż niezmiennie zainteresowany jej rozwojem. To ludzie nauczyli mnie patrzeć na życie i sprawy refleksyjnie, twórczo, twardo, ale i życzliwie” – mówił w jednym z wywiadów.

Marzec 2021

Prof. dr hab. n. med. Stefan Raszeja

Zmarł 10 marca 2021 r. Pionier bioetycznej oceny badań naukowych w Polsce. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1972-1975, dziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1966-1969, prorektor ds. nauki w latach 1969-1971 i kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1964-1993. Wybitny naukowiec, autor wielu prac naukowych, znakomity praktyk w dziedzinie medycyny sądowej i ceniony przez studentów dydaktyk.

Kwiecień 2021

Prof. nadzw. dr hab. n. farm. Barbara Klimek

Zmarła 8 kwietnia 2021 roku. Wieloletni pracownik Zakładu i Katedry Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Farmaceutka z powołania, dociekliwy naukowiec i wspaniały wychowawca wielu pokoleń studentów.

Dr hab. n. med. Janina Suchorzewska, prof. GUMed

Zmarła 20 kwietnia 2021 r. Wieloletnia kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a następnie kurator Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii AMG. Profesor Honorowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wybitna specjalistka z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Twórczyni nauczania etyki na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego GUMed. Uczestniczka Powstania Warszawskiego ps. Myszka.

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Gąsiorowski

Zmarł 26 kwietnia 2021 roku. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej dwóch kadencji: 2005-2012 oraz Prodziekan ds. Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w latach 1999-2005, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych, Pełnomocnik Rektora ds. Budowy Nowej Farmacji, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem “Ambasador Farmacji” i tytułem “Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.

Maj 2021

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Petelenz

Zmarł 8 maja, w wieku 96 lat. Emerytowany Kierownik III Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wspominany jako wybitny specjalista, szlachetny i prawy Człowiek, szanowany i ceniony przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademicki, cieszący się autorytetem w środowisku medycznym.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Pruszczyński

Zmarł 18 maja. Był wybitnym patomorfologiem, absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznego Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Łodzi, opiekunem studenckich kół naukowych.  W 1985 roku Pan Profesor wygrał konkurs na stanowisko konsultanta w Instytucie Patologii Uniwersytetu w Nijmegen. Zajmował się głównie patologią guzów kości i tkanek miękkich oraz patologią pediatryczną.  Po osiągnięciu wieku emerytalnego powrócił do kraju i zamieszkał w Łodzi.

Czerwiec 2021

Dr Małgorzata Michalewicz i prof. Tadeusz Łapiński 

Małżeństwo zmarło w tragicznych okolicznościach 2 czerwca. 

Dr Małgorzata Michalewicz była pielęgniarką, również pracującą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (była jednym z pierwszych doktoratów jako pielęgniarka w USK, aktywna w samorządzie pielęgniarskim, wielokrotnie przewodnicząca komisji ds. losowych, była przedstawicielką Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych).

Prof. Tadeusz Łapiński był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 1985 r. rozpoczął pracę w Klinice Chorób Zakaźnych (dziś Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Posiadał specjalizacje II stopnia z zakresu chorób zakaźnych, medycyny morskiej oraz medycyny tropikalnej. Doktoryzował się w 1989 r., a w 2014 r., postanowieniem prezydenta RP, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Domańska-Janczewska

Zmarła 10 czerwca. Związana przez całe swoje życie zawodowe z WUM. Współtwórczyni ogólnopolskiego programu rozpoznawania  i prowadzenia cukrzycy u ciężarnych. Naukowiec zajmujący się wpływem cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej na stan płodu i noworodka.

Prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok

Zmarła 14 czerwca. Wybitny naukowiec, ikona protetyki stomatologicznej, twórczyni polskiej szkoły nauki o rehabilitacji układu ruchowego narządu żucia, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy stomatologów w Akademii Medycznej w Lublinie. Była założycielką (2000) i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ). Prowadziła pionierskie badania nad rolą przemieszczenia krążków stawu skroniowo-żuchwowego i głów żuchwy w powstawaniu odległych objawów bólowych w obrębie kręgosłupa i kończyn.

Prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski

Zmarł 22 czerwca. Wybitny naukowiec, alergolog i immunolog, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Reumatologii, wychowawca wielu pokoleń studentów. Swoją drogę zawodową i naukową związał z Klinice Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Łodzi.  Prof. Kowalski był autorem i współautorem wielu wysoko cenionych publikacji. Był ekspertem WHO, członkiem Komitetu ds. Nomenklatury Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Był Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz aktywnym członkiem PAN.

Lipiec 2021

Płk w st. spocz. dr n. med. Alfred Warczyński

Zmarł 25 lipca. Był chirurgiem, okulistą, adiunktem oraz wieloletnim pracownikiem Kliniki Okulistyki. Z Wojskowym Instytutem Medycznym (wcześniej 2 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie) związany był od 1968 do 2015 roku. Dorobek naukowy doktora Alfreda Warczyńskiego obejmuje 56 prac oryginalnych, 3 prace kazuistyczne, 1 poglądową oraz 19 wystąpień zjazdowych. 

Sierpień 2021

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ołdak

Zmarła 2 sierpnia. Była emerytowanym kierownikiem Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W roku 1977 otrzymała dyplom lekarza Akademii Medycznej w Białymstoku.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1984 r.,
stopień doktora habilitowanego w 1998 r., a następnie tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2010 r. Profesor Elżbieta Ołdak otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia Rektora za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner

Zmarł 11 sierpnia. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie dermatologii. Prof. Langner był związany z Kliniką Dermatologiczną Akademii Medycznej w Warszawie, a od 1989 roku był także członkiem Komisji Rejestracji Leków. Pracował w wielu zagranicznych ośrodkach m.in. w Monachium, w Filadelfii. Założył pierwszą prywatną klinikę dermatologiczną w Polsce, której był dyrektorem od 1990 roku.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek

O jej śmierci poinformowano 17 sierpnia. Znany i ceniony lekarz pediatra i diabetolog, od lat związana z Instytutem "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie. "Pani Profesor pozostanie na zawsze w naszych sercach jako godny do naśladowania wzór pracy na rzecz pacjentów i ich rodzin, polskiej nauki i medycyny, tworzenia trwałych relacji w diabetologiczno-pediatrycznym zespole terapeutycznym, otwarta na problemy innych, życzliwa - napisała we wspomnieniach dyrekcja IPCZD. 

Prof. dr hab. n. med. Halina Plewińska

Zmarła 14 sierpnia. Była prodziekanem ds. Studenckich Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi. Była kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Łodzi 1994-2000. W tym czasie była też konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dla województwa łódzkiego. Rozwijała łódzką szkołę chirurgii ortognatycznej. Jej doniosłe badania naukowe dotyczyły budowy żuchwy u osób dotkniętych progenią.

Prof. dr hab. n. med. Roman Mazur

Zmarł 20 sierpnia w wieku 92. Był wybitnym neurologiem, w latach 1985-1999 kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Profesor Roman Mazur był Członkiem Amerykańskiej Akademii Neurologii, Kawalerem Królewskiego Towarzystwa Medycznego, Członkiem Światowej Federacji Neurologicznej, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu oraz jego twórcą i honorowym Prezesem.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Betlejewski

Zmarł 24 sierpnia. Do przejścia na emeryturę w 2004 r., pracował jako profesor i kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (a następnie Collegium Medicum UMK w Toruniu). Wprowadził nowoczesne metody dydaktyczne, zarówno w dydaktyce studenckiej jak i podyplomowej, organizując i kierując kursami szkoleniowymi w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W 1992 roku prof. Betlejewski został wybrany do Executive Committee of International Federation of Oto-rhino-laryngological Societes (IFOS) jako przedstawiciel krajów Europy Środkowej i Wschodniej, funkcję tę pełnił do 2002 roku.

Wrzesień 2021

Dr Wiktor Masłowski

Zmarł 28 września. Był specjalistą w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, konsultantem Prezydenta RP ds. reformy ochrony zdrowia w latach 1998-2003, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia (2003-2004), wieloletni prezesem zarządu Federacji Związków Pracodawców ZOZ. Od 1998 r. był dyrektorem i prezesem Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy "Attis". 

Październik 2021

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lass
Zmarł 22 października. Był pierwszym dziekanem i założycielem Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor był prodziekanem ds. nauki i rozwoju kadr WNoZ w kadencji 2020-2024, a w latach 2002-2006 prodziekanem Wydziału Lekarskiego. Od 1995 r. kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej. Z macierzystą uczelnią związany nieprzerwanie od 1983 roku.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum