Wraca zerowy VAT na zagraniczne leki ze zbiórek. Przepisy z mocą wsteczną

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia04 lipca 2022 13:00

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego przepisy dotyczące podatku VAT. W jednej z części wraca do zapisów, obowiązujących w czasie pandemii COVID-19 dla leków sprowadzanych z zagranicy, kupowanych za pieniądze pochodzące ze zbiórek publicznych. O to m.in. walczyli rodzice dzieci chorujących na SMA.

Wraca zerowy VAT na zagraniczne leki ze zbiórek. Przepisy z mocą wsteczną
Ministerstwo Finansów przywraca zerowy VAT, m.in. na leki na SMA. Fot. Shutterstock
  • Ministerstwo Finansów przywraca zerowy VAT na lekki z zagranicy, kupowane za pieniądze ze zbiórek
  • Preferencja dotyczy leków, kupowanych za pieniądze, których zbiórki rozpoczęły się przed ogłoszeniem końca pandemii
  • Minister zdrowia Adam Niedzielski o kosztownym leku na SMA i refundacji: negocjacje, które prowadzimy z producentem, są trudne

Zniesienie pandemii, wyższe koszty leczenia

Przypomnijmy: wraz z odwołaniem stanu epidemii zniesiona została zerowa stawka VAT na niektóre produkty lecznicze. Dla pacjentów, którzy prowadzą zbiórki na terapie nierefundowanymi w Polsce lekami, oznacza to spore podwyżki kosztów leczenia. W przypadku dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) sięgają nawet... 700 tys. złotych.

To wkrótce się zmieni. Ministerstwo Finansów przekazało do opiniowania projekt zmieniający przepisy w tym zakresie. Będą mieć moc wsteczną.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Celem jednego z wprowadzanych przepisów jest przedłużenie możliwości dalszego stosowania stawki 0 proc. VAT do dostawy produktów leczniczych finansowanych ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego – w odniesieniu do tych produktów leczniczych, które są finansowane środkami ze zbiórek publicznych. rozpoczętych przed dniem 16 maja 2022 r. - brzmi ocena skutków regulacji.

Projektowany przepis § 10bf rozporządzenia

Z dniem odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (tj. 16 maja 2022 r.), przestał obowiązywać przepis, zgodnie z którym stawką VAT w wysokości 0 proc. były objęte dostawy produktów leczniczych, których sprzedaż w kraju była następnie finansowana ze zbiórek publicznych.

- Ta preferencja, wprowadzona w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r., związana była ściśle z ówczesnymi ograniczeniami w swobodnym podróżowaniu. W takiej sytuacji, w szczególności w przypadku terapii, które miały być prowadzone za granicą, wiele chorych osób stanęło w obliczu zagrożenia zaprzestania bądź przesunięcia w czasie trwającego lub planowanego w najbliższym czasie leczenia. Jedynym zatem wyjściem na ratowanie zdrowia i życia było sprowadzenie stosownych leków do Polski i podanie ich w krajowych placówkach opieki medycznej, co wiązało się z koniecznością opodatkowania krajowych dostaw tych produktów 8-procentowym podatkiem VAT - czytamy w uzasadnieniu wprowadzanych właśnie rozwiązań.

Rodzice dzieci chorych na SMA podnieśli wówczas rwetes: powrót ośmioprocentowego VAT to dodatkowe  ok. 700 tys. złotych, które muszą uzbierać. Jeden z leków na SMA, nierefundowany w Polsce, to wydatek kilku milionów zł, zbiórki trwają latami. Powrót 8-procentowego VAT był dla nich ogromnym ciosem. Dzieci bowiem powinny przyjąć lek jak najszybciej, zanim ich waga przekroczy 13,5 kg, a uzbieranie wymaganej kwoty zajmuje czasem nawet dwa lata. Do rządu i poszczególnych ministrów skierowano kilkanaście interpelacji poselskich, a w trakcie debaty w Sejmie o niewykorzystanych pieniądzach z Funduszu Medycznego posłowie grzmieli, żeby je przesunąć na leczenie właśnie dzieci cierpiących na SMA. Jest ich w Polsce ok. 1000.

 

Zbiórka wcześniej, dostawa później

Jak zauważono w uzasadnieniu projektowanych przepisów, w rezultacie wygaśnięcia preferencji w VAT możliwe są przypadki dostaw produktów leczniczych dokonywanych po dniu 16 maja 2022 r., finansowanych ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które to zbiórki rozpoczęły się jeszcze w trakcie obowiązywania stanu epidemii.

Takie dostawy objęte są stawką w wysokości 8 procent, co oznacza zmianę (wzrost) ceny w czasie trwania ww. zbiórki, a tym samym konieczność zgromadzenia większej kwoty.

Ministerstwo Finansów uznało zatem za zasadne przywrócenie stosowania stawki 0 procent do tych dostaw, które są finansowane środkami ze zbiórek publicznych rozpoczętych jeszcze przed dniem 16 maja 2022 r.

Jak brzmią wprowadzane przepisy?

W obowiązującym rozporządzeniu dodany zostaje paragraf. 10bf.

Mówi on, że od dnia 16 maja 2022 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące warunki:

  1.     były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  2.   ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały rozpoczęte przed dniem 16 maja 2022 r.

Jest tez warunek: obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się, jeśli dokonujący dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, posiada potwierdzenie od:

1)     organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu produktów leczniczych jest przeprowadzana jako zbiórka publiczna zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i została rozpoczęta przed dniem 16 maja 2022 r.;

2)     nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium kraju.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że projektowany przepis wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą wsteczną od dnia 16 maja 2022 r.

Opiniowanie i konsultacje publiczne projektu trwają do jutra 5 lipca. "Niezgłoszenie uwag będzie oznaczać akceptację projektu" czytamy w uzasadnieniu. .

Dodajmy, ze Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny negocjuje z producentem możliwość refundacji terapii SMA. Minister Adam Niedzielski w trakcie niedawnej rozmowy z PAP stwierdził, że to negocjacje trudne. Zapewnij jednak, że resort zdrowia zrobi wszystko, aby osiągnąć kompromis.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum