Stwardnienie rozsiane. Trwa pilotaż kompleksowej opieki nad chorymi z SM. LISTA świadczeń

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia08 września 2021 09:00

Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce 45-50 tys. osób. Od prawie dwóch lat realizowany jest pilotaż kompleksowej opieki nad pacjentami z SM (KOSM). W ubiegłym roku z tego programu skorzystały tylko 64 osoby.

Na stwardnienie rozsiane (SM) choruje w Polsce 45-50 tys. osób. FOT. Shutterstock
 • Głównym celem pilotażu programu KOSM jest zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów terapii u pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM), w tym: ograniczania występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych
 • KOSM jest też okazją do wdrażania nowych zawodów w systemie opieki nad pacjentami z SM - asystenta opieki i koordynatora terapii
 • Eksperci wskazują, że postawienie diagnozy SM w naszym kraju zwykle zajmuje około 7 miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet 2 lata. To zdecydowanie za długo
 • Do rozwiązania tego problem mógłby się przyczynić KOSM, ale na razie jest realizowany w zbyt małej skali. Pilotaż wdrożyły tylko 2 ośrodki w kraju - w Krakowie i Gdańsku

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba autoimmunologiczna, z którą, według danych NFZ zmaga się w Polsce ok. 45-50 tysiące pacjentów. Najczęstsza postać SM - rzutowo-remisyjna - występuje u ponad 2/3 chorych. Zwykle dotyka osoby młode, a jej pierwsze objawy pojawiają się między 20. a 40. rokiem życia. Należą do nich: zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia, zaburzenia równowagi oraz niedowład kończyn.

Z tegorocznego raportu opracowanego przez Uczelnię Łazarskiego ("Ścieżka pacjenta z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Kierunki optymalizacji") wynika, że postawienie diagnozy SM w naszym kraju zwykle zajmuje około 7 miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet 2 lata.

Program KOSM realizują tyko 2 ośrodki w Polsce

Dzieje się tak, między innymi z powodu zbyt długiego czasu oczekiwania na konsultację neurologiczną w poradni neurologicznej lub oddziale neurologicznym oraz na realizację badań specjalistycznych, trudności w analizie klinicznej objawów, a także wskutek braku wystarczającej świadomości społecznej o objawach SM i konieczności szybkiego rozpoczęcia leczenia.

Część z tych problemów mógłby rozwiązać program kompleksowego leczenia szpitalnego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, zwany w skrócie KOSM. Zarządzenie prezesa NFZ ws. pilotażu tego programu ukazało się w lipcu 2019 roku. Na razie jednak pilotaż realizowany jest w małej skali.

Ma trwać do 31 lipca 2022 r. Jakie są jego dotychczasowe efekty? - Kompleksowe świadczenia ramach programu pilotażowego KOSM realizuje Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku. Według danych przekazanych przez realizatorów w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  do pilotażu zostało włączonych 64 pacjentów - informuje nas Biuro Komunikacji Społecznej Centrali NFZ.

Stwardnienie rozsiane. Najważniejsze cele programu KOSM

Przypomnijmy, że celem pilotażu jest zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów terapii pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM), w tym: ograniczania występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych, oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym poprzez zmianę sposobu organizacji udzielania świadczeń w szczególności przez:

 1. Diagnostykę, w tym m.in. weryfikację rozpoznania stwardnienia rozsianego (SM), weryfikację rozpoznania rzutu choroby, kontrolne badania rezonansu magnetycznego (RM) mózgowia lub rdzenia kręgowego bez kontrastu lub z kontrastem
 2. Terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi:
  a) u chorych z objawami znacznej spastyczności - zapewnienie dostępu do leczenia pompą baklofenową,
  b) u chorych z objawami pęcherza neurogennego - zapewnienie dostępu  do Programu Lekowego B.73.- Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza ICD-10N31
 3. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (dostęp do lekarzy specjalistów)
 4. Kompleksową rehabilitację leczniczą
 5. Opiekę z zakresu psychologii i psychiatrii
 6. Współpracę z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Czytaj także:Stwardnienie rozsiane: mamy opóźnienie diagnostyczne. Neurolodzy i eksperci pokazują jak skrócić ścieżkę pacjenta

Nowe zawody. Asystenci opieki i koordynatorzy terapii - czym się zajmują?

Co ważne, pilotaż KOSM stał się też znakomitą okazją do wdrażania nowych zawodów w systemie opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym.

- Istotna rolę w całym procesie odgrywają asystenci opieki i koordynatorzy terapii, którzy odpowiadają za komunikację i koordynację opieki nad pacjentem z SM - podaje w informacji przekazanej Rynkowi Zdrowia Sylwia Wądrzyk, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ.

Zwraca uwagę, że asystent opieki to osoba z wykształceniem medycznym lub absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne, do której obowiązków należy: zbieranie informacji od pacjenta lub jego rodziny / opiekunów; uzgadnianie wizyty z neurologiem; ustalanie wizyt u innych lekarzy według wskazań lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii; ustalanie cyklu rehabilitacyjnego według wskazań lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji lub fizjoterapeuty; pomoc w prowadzeniu dokumentacji medycznej; monitorowanie realizacji leczenia zgodnie z wcześniej ustalonym jego planem.
 
Natomiast koordynator terapii to lekarz specjalista w dziedzinie neurologii, zatrudniony w ośrodku koordynującym, odpowiedzialny za: ustalenie planu opieki; opiekę nad pacjentem (w trybie ambulatoryjnym, dziennym lub stacjonarnym, w tym w zakresie programów terapeutycznych) oraz za zakwalifikowanie i dyskwalifikację świadczeniobiorcy do/ lub z opieki koordynowanej.

Opracowywany jest indywidualny plan leczenia

W programie KOSM koordynowane są czynności związane z zapewnieniem: konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki oraz dostępu do następujących specjalistów: neuropsychologa, psychiatry, psychologa, neurologopedy albo logopedy, neurologa, lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, okulisty, urologa, ginekologa i pielęgniarki przez ośrodek koordynujący.
 

- W przypadku każdego z pacjentów opracowywany jest indywidualny plan leczenia obejmujący informacje na temat zaplanowanych rodzajów leczenia, w tym usług rehabilitacyjnych, ich kolejności, przybliżonych terminów podjęcia leczenia oraz informacje dotyczące świadczeniodawców (ich lokalizacji), u których to leczenie będzie prowadzone - informuje nas Sylwia Wądrzyk.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, następuje zmiana planu leczenia, której dokonuje zespół terapeutyczny ośrodka w składzie: koordynator terapii, lekarz rehabilitacji albo fizjoterapeuta.

***

LISTA świadczeń objętych pilotażem KOSM:
 
1. KOSM - Opieka koordynowana w SM świadczenie leczenie szpitalne:
• KOSM - hospitalizacja typ I
• KOSM - hospitalizacja typ II

2. KOSM - Opieka koordynowana w SM świadczenia w zakresie neurologii:
• KOSM - porada neurologiczna kwalifikacyjna z diagnostyką
• KOSM - porada neurologiczna kwalifikacyjna
• KOSM - porada kontrolna neurologiczna

3. KOSM - Opieka koordynowana w SM świadczenia w zakresie okulistyki:
• KOSM - porada kontrolna okulistyczna

4. KOSM- Opieka koordynowana w SM świadczenia w zakresie urologii:
• KOSM - porada urologiczna typ I,
• KOSM - porada urologiczna typ II
• KOSM - porada kontrolna urologiczna
• KOSM - porada urologiczna - zabiegowa

5. KOSM- Opieka koordynowana w SM świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii:
• KOSM - porada konsultacyjna ginekologiczna.

6. KOSM- Opieka koordynowana w SM świadczenia psychologiczne:
• KOSM porada lekarska diagnostyczna
• KOSM - porada psychologiczna diagnostyczna

7. KOSM- Opieka koordynowana w SM świadczenie rehabilitacji neurologicznej:
• KOSM  - rehabilitacja neurologiczna w chorobach demielinizacyjnych w szpitalu - kategoria I
• KOSM  - rehabilitacja neurologiczna w chorobach demielinizacyjnych w szpitalu - kategoria II

8. KOSM - Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna:
• KOSM - porada lekarska rehabilitacyjna
• KOSM - porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa
• KOSM - porada lekarska rehabilitacyjna zabiegowa

9. KOSM - Fizjoterapia ambulatoryjna:
• KOSM - wizyta fizjoterapeutyczna,
• KOSM - zabieg fizjoterapeutyczny

10. KOSM - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym:
• KOSM - krioterapia - zabieg w kriokomorze
• KOSM - osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym

11. KOSM - Opieka koordynowana w SM świadczenia w zakresie logopedii:
• KOSM - świadczenia logopedyczne

12. KOSM - Moduł koordynacji:
• KOSM - plan leczenia pacjenta.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum