SM: najnowsze badania potwierdzają wysoką skuteczność fumaranu dimetylu

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2016 12:59

Najnowsze wyniki badań dotyczące fumaranu dimetylu (Tecfidera) potwierdzają wysoką i utrzymującą się skuteczność u pacjentów z nowo zdiagnozowaną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (SM) a także długotrwały profil bezpieczeństwa.

Wyniki badań przedstawiono w poniedziałek (18 kwietnia), podczas 68 dorocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii (ang. the American Academy of Neurology, AAN) w Vancouver w Kanadzie.

Fumaran dimetylu jest lekiem przeznaczonym do podawania doustnego u pacjentów z nawracającymi postaciami SM, w tym z rzutowo-remisyjną postacią. Lek ten jest obecnie zarejestrowany w 24 krajach, w tym w USA, w Unii Europejskiej, Kanadzie, Australii i Szwajcarii.

Kraje ościenne o zbliżonym PKB do Polski już od dawna leczą fumaranem, który jest też refundowany w Bułgarii, a lada moment uzyska refundację w Rumunii. W Polsce starania o refundację fumaranu dimetylu czynione są, jak na razie bezskutecznie, od połowy 2014 roku.

Zintegrowana analiza badań DEFINE, CONFIRM i ENDORSE fazy 3 potwierdza, że długotrwałe leczenie za pomocą fumaranu dimetylu niezmiennie wykazuje silny i utrzymujący się korzystny wpływ na nawroty i wskaźniki niepełnosprawności u pacjentów z nowo zdiagnozowanym SM (definiowanych jako pacjentów, u których zdiagnozowano SM w okresie jednego roku przed zakwalifikowaniem do badania DEFINE lub CONFIRM oraz którzy wcześniej nie byli leczeni lub byli leczeni wyłącznie glikokortykosteroidami).

Zgodnie z wynikami, u ponad połowy pacjentów nie stwierdzono nawrotów ani pogłębiania się niepełnosprawności w trakcie sześcioletniego okresu badania. Te wyniki dodatkowo potwierdzają, że wczesne i skuteczne leczenie tym lekiem poprawia długookresowe rezultaty kliniczne.

Ponadto taki korzystny wpływ na częstotliwość nawrotów i pogłębianie się niepełnosprawności utrzymywał się u wyższego odsetka pacjentów, którzy rozpoczęli leczenie za pomocą fumaranu dimetylu na początku badania DEFINE lub CONFIRM, w porównaniu z tymi, których przestawiono na leczenie za pomocą fumaranu dimetylu w badaniu ENDORSE po przyjmowaniu placebo przez okres dwóch lat w badaniach rejestracyjnych (56,3 proc. w porównaniu z 50,6 proc.).

Dane te dodatkowo potwierdzają korzyści wynikające z wczesnego leczenia za pomocą fumaranu dimetylu w postaci spowolnienia pogłębiania się SM.

Także dane z codziennej praktyki klinicznej pokazują, że stosowanie fumaranu dimetylu wiąże się ze zdecydowanie niższym wskaźnikiem nawrotów w ciągu roku w porównaniu do licznych terapii modyfikujących przebieg choroby, w tym leczenia octanem glatirameru, interferonem β i teriflunomidem. W przypadku fingolimodu wartości te są podobne do wskaźników uzyskiwanych przy podawaniu fumaranu dimetylu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum