Pilotaż leczenia ostrego udaru zostanie wydłużony. Rozporządzenie skierowano do ogłoszenia

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia20 września 2022 13:00

20 września skierowano do ogłoszenia nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.

Pilotaż leczenia ostrego udaru zostanie wydłużony. Rozporządzenie skierowano do ogłoszenia
Rozporządzenie o pilotażu skierowany do ogłoszenia. Fot. AdobeStock
 • Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego zostało skierowane do ogłoszenia
 • Zgodnie z nowelizacją okres trwania programu pilotażowego zostanie wydłużony do 31 grudnia 2023 roku, a także zostanie zwiększona liczba jego realizatorów
 • Z uzasadnienia wynika także, że wydłużenie okresu realizacji pilotażu jest spowodowane potrzebą osiągnięcia postawionych celów w programie pilotażowym, które ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, nie zostały zrealizowane
 • Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia

Pilotaż leczenia ostrego udaru zostanie wydłużony

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych zostało skierowane do ogłoszenia.

Nowelizacja wydłuża okres trwania programu pilotażowego do dnia 31 grudnia 2023 roku, zwiększa też liczbę jego realizatorów.

Wydłużenie okresu realizacji programu pilotażowego jest spowodowane potrzebą osiągnięcia postawionych celów w programie pilotażowym, które ze względu na sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, nie zostały zrealizowane – czytamy.

Lista placówek realizujących pilotaż

W rozporządzeniu ujęto także pełną listę wszystkich placówek, które będą realizować wskazany program pilotażowy. Na liście znajdują się:

 1. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej;
 2. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 3. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
 4. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
 5. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o.;
 6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim;
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
 8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;
 9. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu;
 10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 11. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 12. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.;
 13. Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;
 14. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu;
 15. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 16. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 17. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
 18. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
 19. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie;
 20. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi;
 21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie;
 22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu;
 23. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie;
 24. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu;
 25. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu;
 26. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach;
 27. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Jednocześnie konsekwencją wydłużenia programu pilotażowego było uzupełnienie przepisu określającego okresy dokonywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia pomiaru wskaźników realizacji pilotażu oraz sporządzania raportu zawierającego ich ocenę.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum