Ofatumumab korzystny dla chorych z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS)

Autor: oprac. KG • Źródło: Rynek Zdrowia18 maja 2021 17:45

Ofatumumab wykazał zmniejszenie postępu niepełnosprawności, niezależnej od aktywności związanej z rzutem choroby, u nowo zdiagnozowanych chorych na stwardnienie rozsiane.

Ofatumumab korzystny dla chorych z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS)
Dane potwierdzają, że ofatumumab może stać się opcją terapeutyczną pierwszego wyboru dla dorosłych pacjentów z RMS1. Fot. Shutterstock
  • Firma Novartis ogłosiła nowe wyniki analizy post hoc III fazy badania klinicznego ASCLEPIOS
  •  Ofatumumab wykazał redukcję ryzyka progresji niepełnosprawności niezależnej od aktywności związanej z rzutem (PIRA) w 3 i 6 miesiącu w porównaniu z teriflunomidem, u nieleczonych wcześniej nowo zdiagnozowanych pacjentów z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego (RMS)
  • Dane są potwierdzeniem, że ofatumumab jest opcją terapeutyczną pierwszego wyboru dla dorosłych pacjentów z RMS

Wyniki analizy post hoc III fazy badania klinicznego ASCLEPIOS zostały zaprezentowane podczas corocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii w kwietniu br. (American Academy of Neurology, AAN) w dniach 17-22 kwietnia 2021 r. i są potwierdzeniem, że ofatumumab jest opcją terapeutyczną pierwszego wyboru dla dorosłych pacjentów z RMS - informuje Novartis.

- Najnowsza analiza PIRA (ang. Progression independent of relapse activity - progresji niezależnej od aktywności rzutowej choroby) wskazuje, że ponad połowa przypadków pogorszenia niepełnosprawności doświadczanych przez pacjentów z wczesnym RMS występowała niezależnie od tego, czy doświadczyli rzutów - powiedziała Jacqueline A. Nicholas, MD, MPH, z Kliniki Neruoimmunologii i Stwardnienia Rozsianego w Ohio.

Ofatumumab zmniejszył ryzyko progresji nawet o 60% w porównaniu z teryflunomidem, podkreślając znaczenie wczesnego włączenia terapii o wysokiej skuteczności na zatrzymanie progresji choroby, zanim u pacjenta wystąpią nieodwracalne uszkodzenia.

Co to jest ofatumumab?

Ofatumumab to celowany, dokładnie dawkowany i dostarczany lek ukierunkowany na limfocyty B, który zapewnia elastyczność samodzielnego podawania przez osoby dorosłe z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (RMS). Jest to w pełni ludzki przeciwciało monoklonalne (mAb) anty-CD20 podawane samodzielnie w postaci wstrzyknięcia podskórnego raz w miesiącu. Początkowe dawki ofatumumabu podaje się w tygodniach 0., 1. i 2., a pierwsze wstrzyknięcie wykonuje się pod nadzorem fachowego personelu medycznego.

Jak wykazano w badaniach przedklinicznych, uważa się, że ofatumumab działa poprzez wiązanie się z epitopem na cząsteczce CD20, indukując silną lizę i deplecję limfocytów B. Selektywny mechanizm działania i podskórne podawanie ofatumumabu umożliwiają precyzyjne dostarczanie do węzłów chłonnych, w których potrzebna jest redukcja liczby limfocytów B w przebiegu SM, a w badaniach przedklinicznych wykazano, że produkt ten może oszczędzać limfocyty B w śledzionie. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum