Od 1 stycznia nowa grupa bez kolejki do lekarza. Wchodzą ważne zmiany

Autor: JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Rynek Zdrowia12 grudnia 2022 05:39

Od 1 stycznia z przywileju ominięcia kolejki do lekarza czy szpitala skorzysta nowa grupa osób. Przepisy rozszerzy projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Ma wejść w życie 1 stycznia 2023. Uprawnieni do świadczeń poza kolejnością będą mundurowi oraz ich rodziny. Co jednak istotne uprawnienie dotyczy świadczeń udzielanych w placówkach medycznych podległych MSWiA oraz MON.

Od 1 stycznia nowa grupa bez kolejki do lekarza. Wchodzą ważne zmiany
Od 1 stycznia nowa grupa bez kolejki do lekarza i szpitala. Wchodzą ważne zmiany Fot. Shutterstock

 

 

Nowa grupa osób bez kolejki do lekarza i szpitala od 1 stycznia

18 listopada podsumowano uwagi zgłoszone do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Nowe przepisy - jak wskazano w projekcie - mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. To właśnie ten dokument wprowadzi zasadę, że z opieki zdrowotnej bez kolejki będą mogli korzystać nie tylko mundurowi, ale również ich rodziny. 

Przepis dotyczy policjantów, strażaków, żołnierzy zawodowych oraz terytorialsów oraz ich rodzin. Co ważne, bez kolejki do lekarza czy szpitala będą mogli dostać się jedynie w szpitalach i placówkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) oraz Ministerstwu Obrony Narodowej (MON).

Listę uprawnionych do korzystania ze świadczeń poza kolejnością poszerza artykuł 26:

"Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej".

Bez kolejki do lekarza. Kto jeszcze może skorzystać z przywileju

Dodajmy, że lista osób, których kolejka do lekarza, szpitala czy poradni nie dotyczy, już jest długa, a dodatkowo została jeszcze wydłużona w 2021 i 2022 roku. 

Lista osób, których kolejka i szpitala do lekarza nie dotyczy (w nawiasie znajdują się daty wprowadzenia danej grupy na listę):

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021)
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019)
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018)
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018)
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)
 • Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022)

Ponadto osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

- Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - dodaje NFZ. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum