Neurologia. "Te schorzenia dotyczą 5 mln pacjentów w Polsce. Czekają nas wielkie wyzwania"

Autor: IB • Źródło: Rynek Zdrowia01 listopada 2021 13:58

Najwyższy czas, aby w polskiej polityce zdrowotnej wyłonił się dokument definiujący działania, które muszą być podjęte, aby system opieki zdrowotnej w obszarze neurologii był dostosowany do nowych wyzwań - mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka.

- Badania naukowe, zarówno te epidemiologiczne, jak i analizy demograficzne, jednoznacznie wskazują, że choroby neurologiczne już dzisiaj stanowią ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o wielkość populacji dotkniętej tymi schorzeniami - mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

- Tak jest nie tylko w przypadku polskiego systemu ochrony zdrowia, ale także w innych krajach wysoko rozwiniętych. Cechuje nas to, że szybko się starzejemy, a wskaźnik wieku będzie w dużym stopniu zwiększał ryzyko zapadalności na choroby neurologiczne - zaznacza ekspertka.

"Neurologia powinna stać się jednym z priorytetów"

- Dlatego najwyższy czas, aby w polskiej polityce zdrowotnej wyłonił się dokument definiujący konkretne działania, które muszą być podjęte, aby system opieki zdrowotnej w obszarze neurologii był dostosowany i przygotowany do zwiększania jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta, ale również do poprawy warunków pracy dla personelu medycznego. Chodzi też o przedstawicieli innych zawodów, którzy są zaangażowani w opiekę nad ponad 5. milionami chorych w Polsce - wskazuje dr Gałązka-Sobotka.

- Ta liczba - 5 mln - pokazuje, jak ważny obszar polskiej ochrony zdrowia jest przedmiotem dyskusji. Obok kardiologii i onkologii, które od wielu lat znajdowały się w priorytetach polityki zdrowotnej, to właśnie choroby neurologiczne i psychiatryczne, tzw. choroby mózgu, powinny znaleźć odpowiednie miejsce w priorytetach i działaniach. Zarówno na poziomie organizacji i finansowania na poziomie centralnym, jak i w różnego typu inicjatywach realizowanych przez szczebel samorządowy lub podmioty lecznicze - przekonuje ekspertka.

***

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka brała również udział w panelu poświęconym neurologii w ramach XVII Forum Rynku Zdrowia

Czytaj też: Rewolucja w polskiej neurologii. Powstanie Narodowa Rada ds. Neurologii

Czytaj też: Raport Uczelni Łazarskiego i PTN o sytuacji polskiej neurologii. Czy powstanie Krajowa Sieć Neurologii?

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum