Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii

Autor: JPP • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia24 lutego 2022 14:10

Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii. Do jej zadań należy opracowanie strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki m.in. nad chorymi z: udarem mózgu, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, padaczką i stwardnieniem rozsianym

Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii
Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii Fot. PTWP
 • Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii. Jej przewodniczącą będzie prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, a zastępcą wiceminister Kraska.
 • Do zadań Rady należy opracowanie strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki m.in. nad chorymi z: udarem mózgu, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, padaczką i stwardnieniem rozsianym
 • Rada ma przedstawiać ministrowi zdrowia coroczne raporty ze swojej działalności i zakończyć pracę dopiero w 2031 roku.

Minister zdrowia powołał Krajową Radę ds. Neurologii

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zarządzenie ws. powołania Krajowej Rady do spraw Neurologii.

Rada jest – jak czytamy - organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

Krajowa Rada ds. Neurologii. Skład:

 • Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
 • Zastępca Przewodniczącego Rady – Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie Rady:
 • dr n. med. Paweł Gruenpeter, Kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Zastępca Kierownika Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, Kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
 • dr hab. n. med. Maciej Niewada, Adiunkt, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Kierownik Oddziału Neurologii, Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, Adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
 • dr n. med. Bernard Waśko, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych
 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

Rada zajmie się m.in. chorymi z udarem mózgu, chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym

Do zadań Rady należy – jak wskazano w zarządzeniu - opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki nad chorymi z:

 • udarem mózgu,
 • chorobą Alzheimera,
 • chorobą Parkinsona,
 • padaczką,
 • stwardnieniem rozsianym,
 • innymi chorobami neurologicznymi, na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

A także „opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych i ich upowszechnianie; kryteriów jakościowych, związanych z diagnostyką i leczeniem neurologicznym; oraz przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych”.

W zarządzeniu stwierdzono, że przewodniczący Rady przedstawia ministrowi zdrowia raport z wyników prac gremium za każdy rok jej działalności – do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. Natomiast raport końcowy z działalności Rady ma zostać przedstawiony do dnia 30 czerwca 2031 roku, tego dnia rada zakończy też swoją działalność.

Zarządzenie ministra zdrowia ws. powołania Krajowej Rady ds. Neurologii opublikowano 23 lutego. Wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum