Eksperci: leczenie żywieniowe niezbędną częścią terapii pacjentów

Autor: • Źródło: PAP10 listopada 2022 08:33

Czterech na pięciu pacjentów nie otrzymuje w szpitalu zalecanego im leczenia żywieniowego, co może negatywnie wpływać na wyniki stosowanej u nich terapii – wskazują przedstawiciele uczelni medycznych. Dlatego kolejne uczelnie wprowadzają zajęcia z żywienia medycznego do kanonu nauczania przyszłych medyków.

Eksperci: leczenie żywieniowe niezbędną częścią terapii pacjentów
Eksperci: leczenie żywieniowe niezbędną częścią terapii pacjentów. Fot. Shutterstock
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach od roku prowadzi takie zajęcia na wszystkich swoich wydziałach
  • Od dwóch lat studenci mają obowiązkowe zajęcia z leczenia żywieniowego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • W obecnym roku akademickim podobne zajęcia wprowadziły Pomorski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Na wszystkich wydziałach ŚUM

Śląski Uniwersytet Medyczny wprowadził naukę leczenia żywieniowego od razu na wszystkich swoich pięciu wydziałach, a pozostałe uczelnie medyczne na kilku wybranych. W minionym roku akademickim w Katowicach odbyło się ponad 1,2 tys. godzin dydaktycznych zajęć dla ponad 3,6 tys. studentów.

- Jako pierwsi postawiliśmy na kompleksowe i holistyczne podejście do edukacji studentów w zakresie żywienia. Jeśli wiedzę na ten temat będzie posiadać zarówno lekarz, pielęgniarka, jak i farmaceuta - to mamy pewność, że pacjent otrzyma właściwe wsparcie żywieniowe na każdym etapie leczenia, co przyniesie najlepsze efekty - podkreślił prorektor katowickiej uczelni ds. studiów i studentów prof. Jerzy Stojko.

Absolwenci zajęć z leczenia żywieniowego potrafią m.in. wykonać ocenę stanu odżywienia pacjenta, zainicjować interwencję żywieniową, np. zakwalifikować chorego do żywienia dojelitowego czy obsłużyć tzw. PEGa - gastrostomię umożliwiającą podanie pokarmu do żołądka.

- To ważne i potrzebne umiejętności biorąc pod uwagę, że - według szacunków - ponad 30 proc. pacjentów w Polsce jest niedożywionych już podczas przyjęcia do szpitala, a ten stan pogłębia się u dalszych 20-30 proc. podczas hospitalizacji. Mało tego, aż 80 proc. pacjentów nie otrzymuje zalecanego im leczenia żywieniowego, co ma negatywny wpływ na wyniki zastosowanej u nich terapii - wskazała rzecznika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Agata Pustułka.

Neuorologiczni i onkologiczni chorzy

Najczęściej odpowiedniego żywienia potrzebują chorzy onkologiczni, neurologiczni - np. po udarze mózgu, a także pacjenci z chorobami układu pokarmowego czy niewydolnością nerek.

Inicjatorem programu żywienia medycznego jest Fundacja Nutricia, od ćwierć wieku zajmująca się edukacją w zakresie żywienia. Chcąc przyczynić się do zwiększania świadomości przyszłej kadry medycznej na temat roli odpowiedniego żywienia w procesie leczenia, w 2020 r. Fundacja uruchomiła program, w którego ramach uczelnie otrzymują wsparcie w procesie dydaktycznym obejmującym leczenie żywieniowe pacjentów dorosłych i dzieci, szczególnie na oddziałach internistycznym i chirurgicznym.

Eksperci z uczelni medycznych nie mają wątpliwości, że właściwe odżywianie jest podstawą dobrego funkcjonowania pacjenta, jego szybkiego powrotu do zdrowia, zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób wewnątrzszpitalnych, krótszej rekonwalescencji i hospitalizacji.

Pracownie, w których prowadzone są zajęcia w ramach programu, zostają wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny. Fundacja użycza uczelniom m.in. fantomy do nauki żywienia dojelitowego imitujące osobę dorosłą i dziecko (studenci uczą się na nich zakładania sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii), profesjonalny analizator składu ciała czy symulator odczuć starczych.

Uczelnie biorące udział w programie deklarują, że mają w planach rozszerzanie zajęć z leczenia żywieniowego na wszystkie swoje wydziały. Ankieta wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy uczestniczyli w takich zajęciach, potwierdziła pozytywne opinie na temat tego przedmiotu. 97 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zajęcia poszerzyły ich wiedzę, 87 proc. oceniło organizację jako bardzo dobrą, a według 67 proc. na studiach powinno być więcej tego rodzaju zajęć.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum