Badania ocenią skuteczność i bezpieczeństwo terapii u chorych z SMA po leczeniu genowym

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 06 października 2020 15:23

Firma Biogen planuje rozpoczęcie globalnego badania klinicznego IV fazy (RESPOND), które ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku nusinersen u niemowląt i dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) z niezaspokojonymi potrzebami klinicznymi po leczeniu genowym lekiem onasemnogen abeparwowek.

Badania ocenią skuteczność i bezpieczeństwo terapii u chorych z SMA po leczeniu genowym
FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

SMA jest rzadką genetyczną chorobą nerwowo-mięśniową, charakteryzującą się utratą neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym oraz w dolnym obszarze pnia mózgu, co prowadzi do nasilonej, postępującej atrofii mięśni oraz osłabienia.

Terapia genowa nie zawsze jest tak samo skuteczna
Osoby cierpiące na to schorzenie nie wytwarzają wystarczająco dużej ilości białka SMN (survival motor neuron), które jest niezbędne do przeżycia neuronów ruchowych, umożliwiających siedzenie, chodzenie i odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe, w tym oddychanie i połykanie.

Badanie RESPOND ma na celu sprawdzenie, czy potwierdzona skuteczność leku nusinersen, polegająca na umożliwieniu trwałej produkcji białka SMN, może przynieść korzyści także pacjentom uprzednio poddanym terapii genowej.

W długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek zaobserwowano bowiem, że 4 na 10 pacjentów było później leczonych lekiem nusinersen.

Maha Radhakrishnan, M.D., dyrektor medyczny Biogen zaznaczyła, że z dostępnych danych wynika, że niektórzy pacjenci uczestniczący w długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek rozpoczęli później terapię nusinersenem.

- Wierzymy, że u pewnych pacjentów wspomniana terapia genowa jest niewystarczająca do leczenia neuronów ruchowych, dlatego też planujemy rozpoczęcie badania, żeby dogłębnie zrozumieć, jak i w jakim zakresie lek nusinersen może potencjalnie poprawiać wyniki terapii - wyjaśnia.

I dodaje: - Efekty działania leku nusinersen (pierwszego leku zarejestrowanego do terapii SMA), od czasu wprowadzenia go na rynek są bardzo widoczne i korzystne dla pacjentów w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby. 100 procent niemowląt przedobjawowych objętych badaniem NURTURE wciąż żyje po prawie pięciu latach przyjmowania leku nusinersen. Na całym świecie leczeniem objętych jest ponad 10 000 pacjentów z SMA.

Z kolei Crystal Proud, M.D., neurolog dziecięca specjalizująca się w chorobach nerwowo-mięśniowych ze Szpitala Dziecięcego The King’s Daughters w Wirginii, członkini komitetu sterującego badaniem RESPOND wyjaśnia, że  klinicyści nieustannie dążą do osiągnięcia lepszych wyników leczenia niemowląt i dzieci. Dlatego zwrócono uwagę na fakt, że u niektórych pacjentów poddanych terapii genowej zaobserwowano niezaspokojoną potrzebę dodatkowych korzyści terapeutycznych.

Przebadają 60 dzieci
- Istnieją przekonujące argumenty kliniczne za tym, że leczenie nusinersenem tych pacjentów może zwiększyć skuteczność leczenia SMA. Oczekujemy też, że badanie RESPOND dostarczy cennych danych, które pomogą w podejmowaniu decyzji terapeutycznych dotyczących najmłodszych pacjentów z SMA - poinformowała.

Zgodnie z projektem, RESPOND ma być dwuletnim badaniem otwartym, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku nusinersen u pacjentów z SMA uprzednio leczonych lekiem onasemnogen abeparwowek. Ma ono dostarczyć szerszych informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Skuteczność zostanie oceniona na podstawie zmiany od wartości wyjściowych oceny funkcji motorycznych, dodatkowych obserwacji klinicznych (np. połykanie) oraz poziomu obciążenia dla opiekunów. Eksploracyjnym punktem końcowym badania będzie stężenie neurofilamentów, które zostanie ocenione jako biomarker biologicznej aktywności choroby.

Podstawowa badana grupa ma obejmować 40 niemowląt w wieku 9 miesięcy lub młodszych (w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen), które mają dwie kopie genu SMN2, a które przed ukończeniem 6. miesiąca życia otrzymały lek onasemnogen abeparwowek.

Druga badana grupa będzie obejmować 20 dzieci i pozwoli na zebranie danych od pacjentów w szerszym przedziale wiekowym (do 3 lat w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen). Po włączeniu do badania uczestnicy przez dwa lata będą otrzymywać lek nusinersen w dawce 12 mg, zgodnie z dopuszczonym schematem leczenia: cztery dawki wysycające, a następnie dawkę podtrzymującą co cztery miesiące.

Spółka planuje przedłożyć protokół badania organom regulacyjnym w najbliższych miesiącach
i zamierza przeprowadzić rekrutację pierwszych pacjentów kwalifikujących się do badania RESPOND w pierwszym kwartale 2021 roku.

Przewiduje się, że do badania RESPOND zostanie włączonych 60. dzieci w wieku do 3 lat, u których, według lekarza prowadzącego może nastąpić dodatkowa poprawa kliniczna po uprzednim otrzymywaniu leku onasemnogen abeparwowek.

Lekarze będą oceniać stan dzieci pod kątem włączenia do badania z wykorzystaniem kryteriów obejmujących jedno lub więcej z następujących wskazań: suboptymalne funkcje motoryczne, potrzeba wsparcia oddechowego, dysfagia lub trudności przyjmowania pokarmów, bądź inne czynniki, o których główny badacz zadecyduje, że są istotne.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum