pwx/Rynek Zdrowia | 11-03-2021 21:20

Analiza: pacjenci z RMS leczeni kladrybiną odpowiadają na zaszczepienie p/grypie i ospie

Z danych przedstawionych na forum ACTRIMS wynika, że pacjenci z RMS, którzy otrzymali kladrybinę w tabletkach wytworzyli ochronne poziomy przeciwciał w odpowiedzi na powszechnie stosowane szczepionki.

Pacjenci z RMS leczeni kladrybiną w tabletkach wytworzyli ochronne poziomy przeciwciał w odpowiedzi na powszechnie stosowane szczepionki. Fot. Shutterstock

Merck, firma naukowo-technologiczna, ogłosiła wyniki nowej analizy danych pochodzących z badania MAGNIFY-MS oceniającego leczenie kladrybiną w tabletkach pacjentów z rzutową postacią stwardnienia rozsianego (RMS, relapsing multiple sclerosis).

Analizę przedstawiono podczas forum Amerykańskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ACTRIMS, Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) zorganizowanego wirtualnie w dniach 25-27 lutego 2021 r.

Szczepienie po kladrybinie - skuteczne

Z dostępnych danych wynika, że pacjenci z RMS leczeni kladrybiną w tabletkach są w stanie osiągnąć odpowiedź na szczepienie przeciw grypie sezonowej i wirusowi ospy wietrznej.

- Mając na uwadze obecną sytuację związaną z pandemią i rosnącą dostępność szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, określenie skuteczności szczepienia u chorych na SM staje się szczególnie istotne - powiedział Klaus Schmierer, profesor neurologii w Queen Mary University of London i Royal London Hospital w Wielkiej Brytanii. 

Dodał: - Chociaż nowe informacje są oparte na małej kohorcie pacjentów otrzymujących szczepionkę przeciw grypie i wirusowi ospy wietrznej, to jednak wstępne dane pokazują, że pacjenci przyjmujący kladrybinę w tabletkach są w stanie uzyskać i utrzymywać skuteczną odpowiedź na szczepienie.

Analizę retrospektywną przeprowadzono, żeby ocenić wytwarzanie przeciwciał ochronnych w odpowiedzi na szczepienie przeciw grypie sezonowej (n=12) oraz przeciw wirusowi ospy wietrznej (VZV, varicella zoster virus; n=3) u pacjentów otrzymujących kladrybinę w tabletkach.

W badaniu oceniono próbki krwi pobrane od pacjentów przed szczepieniem i po nim. U pacjentów przyjmujących szczepionkę przeciw grypie sezonowej ochronne poziomy przeciwciał utrzymywały się lub rosły przez co najmniej sześć miesięcy bez względu na liczbę limfocytów oznaczaną w momencie immunizacji w 1. lub 2. roku terapii kladrybiną w tabletkach.

Ocena uzupełniająca - pacjenci z RRMS

W grupie chorych otrzymujących szczepienie przeciw VZV przed rozpoczęciem terapii kladrybiną w tabletkach w 1 roku ochronne poziomy przeciwciał anty-VZV utrzymywały się przez ponad sześć miesięcy po rozpoczęciu leczenia kladrybiną w tabletkach pomimo zmniejszenia liczby limfocytów. Uzyskane wyniki były zgodne niezależnie od momentu szczepienia w odniesieniu do rozpoczęcia terapii kladrybiną w tabletkach.

W analizie danych z badania CLOCK-MS uzupełniająco oceniającego wpływ szczepienia, trzech chorych na rzutowo-remisyjną postać stwardnienia rozsianego (RRMS, relapsing remitting multiple sclerosis) otrzymało co najmniej jedną dawkę kladrybiny w tabletkach przed zastosowaniem szczepionki przeciw grypie.

U wszystkich trzech pacjentów stwierdzono podwyższone poziomy przeciwciał ochronnych po czterech tygodniach od momentu szczepienia. U dwóch osób z tej grupy otrzymujących kladrybinę w tabletkach na dwa i cztery miesiące przed szczepieniem stwierdzono limfopenię w momencie immunizacji.