Zwiększone subwencje dla uczelni medycznych w 2022 roku. Mają pozwolić przetrwać inflację

Autor: oprac. JKB • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia15 lipca 2022 14:30

Minister zdrowia podpisał komunikat z 13 lipca 2022 roku o wysokości subwencji oraz zwiększenia wysokości subwencji przyznanych na 2022 rok uczelniom medycznym.

Zwiększone subwencje dla uczelni medycznych w 2022 roku. Mają pozwolić przetrwać inflację
Minister zdrowia przekazał subwencje uczelniom medycznym. Fot. AdobeStock
 • Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2022
 • Uczelnie wykorzystują pieniądze na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
 • W uzasadnieniu komunikatu podkreślono, że zwiększenie subwencji pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej w warunkach wysokiego poziomu inflacji i znaczącego wzrostu cen
 • Łącznie (biorąc pod uwagę kwotę subwencji i zwiększenie subwencji) resort zdrowia przeznaczył 1 965 620 849 złotych

Subwencja dla uczelni medycznych

Opublikowano komunikat Ministra Zdrowia o wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, przyznanych na rok 2022.

"Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, w załączniku do komunikatu, wysokość subwencji oraz zwiększenia wysokości subwencji przyznanych na 2022 rok uczelniom medycznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego" – czytamy.

Załącznik do komunikatu:

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny – 196 207 078 zł,
 2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 121 555 309 zł,
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 252 587 336 zł,
 4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 228 878 482 zł,
 5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 214 447 746 zł,
 6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 161 826 418 zł,
 7. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 218 511 381 zł,
 8. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 281 739 143 zł,
 9. Warszawski Uniwersytet Medyczny – 289 867 956 zł.

Objaśnienie dotyczące wskazanych subwencji

Jak czytamy w objaśnieniu dokumentu, wysokość subwencji dla uczelni medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia została ustalona zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla tych podmiotów.

Minister zdrowia dokonał zwiększeń subwencji, co gwarantuje podmiotom objętym podziałem algorytmicznym wzrost:

 • do 106 proc. subwencji z 2021 roku w warunkach porównywalnych uczelniom, dla których subwencja wyliczona zgodnie z rozporządzeniem mieściła się w przedziale 98 proc. – 106 proc. subwencji z 2021 roku w warunkach porównywalnych (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu);
 • do 107 proc. subwencji z 2021 roku w warunkach porównywalnych uczelniom, dla których wyliczona kwota subwencji przekroczyłaby 106 proc. kwoty subwencji z 2021 roku ale nie przekroczyła 110 proc. subwencji z 2021 roku w warunkach porównywalnych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny);
 • do 109 proc. subwencji z 2021 roku w warunkach porównywalnych uczelniom, dla których wyliczona kwota subwencji przekroczyłaby 110 proc. kwoty subwencji z roku 2021 w warunkach porównywalnych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

"Przyjęcie kryteriów zwiększenia subwencji pozwoli na utrzymanie stabilności finansowej w warunkach wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym znaczącego wzrostu cen – szczególnie energii i usług - oraz zapewni zróżnicowanie w wysokości przyznanej subwencji wynikające z podziału algorytmicznego dokonanego na podstawie parametrów jakościowo-ilościowych charakteryzujących uczelnie" – podano.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum