Zmiany w stażach podyplomowych lekarzy. Trzy dodatkowe dziedziny i więcej niż 5 pacjentów

Autor: oprac. MP • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia12 stycznia 2023 18:40

Trzy dodatkowe dziedziny do wyboru, rezygnacja z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów - to jedne z kluczowych zmian w stażach podyplomowych lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Zmiany w stażach podyplomowych lekarzy. Trzy dodatkowe dziedziny i więcej niż 5 pacjentów
Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w stażach podyplomowych lekarzy Fot. PAP/Wojciech Pacewicz
 • Ministerstwo Zdrowia przedstawiło plany na zmiany w stażach podyplomowych lekarza i lekarza dentysty. Do konsultacji publicznych przekazano projekt nowego rozporządzenia
 • Program stażu podyplomowego uwzględnia część stałą oraz część personalizowaną stażu, która jest nowością
 • W części personalizowanej lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo maksymalnie trzy interesujące go dziedziny medycyny
 • - Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia
 • Zrezygnowano z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów, "co daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu"

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów

Projekt rozporządzenia określa program stażu podyplomowego lekarza i program stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz sposób ich realizacji i czas odbywania, uwzględniający część stałą i część personalizowaną stażu.

Program stażu obejmuje doskonalenie umiejętności praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej:

w przypadku lekarza w dziedzinach:

 • chorób wewnętrznych,
 • chirurgii ogólnej,
 • pediatrii,
 • medycyny rodzinnej,
 • intensywnej terapii,
 • medycyny ratunkowej,

w przypadku lekarza dentysty w dziedzinach:

 • chirurgii stomatologicznej,
 • stomatologii dziecięcej,
 • ortodoncji,
 • periodontologii i chorób błony śluzowej,
 • protetyki,
 • stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Obejmuje także pogłębienie wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, w tym bioetyki.

Dodatkowe trzy dziedziny do wyboru w trakcie stażu lekarzy

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu - przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy - części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Przy czym możliwe jest łączenie okresów cząstkowych stażu spersonalizowanego dla jednej lub dwóch wybranych indywidualnie
dziedzin.

- Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej - podkreślono w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że jest to odpowiedź na postulaty środowiska młodych lekarzy, które "od dawna podkreślało mało elastyczną dla nich formę merytoryczną ramowego programu odbywania stażu podyplomowego, bez możliwości poznania od strony praktycznej realizacji zadań w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w programie".

Powyższe nie dotyczy lekarzy dentystów "z uwagi na inny charakter stażu oraz konieczność opanowania w trakcie stażu niezbędnych umiejętności praktycznych w podstawowych dziedzinach lekarsko-dentystycznych".

Zgodnie z rekomendacją konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych dotychczasowy staż z medycyny ratunkowej znajdujący się w programie stażu podyplomowego lekarza dentysty zamieniony zostaje na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty.

Rezygnacja z ograniczenia stażysty do prowadzenia 3-5 pacjentów

Kolejną odpowiedzią na postulaty młodych lekarzy jest rezygnacja z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3-5 pacjentów, co daje możliwość zapoznania z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu.

Jak czytamy, środowisko protestowało przed takim ograniczenie, a także "wskazywało konieczność przeniesienia części kursów odbywanych na poziomie specjalizacji do stażu podyplomowego, z uwagi na to, że nie każdy lekarz ma możliwość zaraz po studiach zakwalifikować się na specjalizację, a tematyka niektórych kursów przydaje się już na samym starcie pracy młodego lekarza".

Jednolite umowy na odbycie stażu podyplomowego lekarzy

W rozporządzeniu przewiduje, że staż lekarza i lekarza dentysty jest odbywany w ramach staży cząstkowych lub części staży cząstkowych z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny oraz szkoleń i kursów. 

W przypadku lekarza staż trwa 13 miesięcy (wyjątkiem są lekarze będący żołnierzami w czynnej służbie wojskowej, a także lekarze zatrudnieni w podmiocie leczniczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej - wówczas 12 miesięcy), a lekarza dentysty 12 miesięcy.

Staże odbywają się na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący realizację programu stażu. Wzór tej umowy został określony w rozporządzenie, gdyż dotychczasowe przepisy tego nie regulowały i "w całym kraju umowy te były zawierane w sposób niejednolity".

Przebieg stażu będzie odnotowywany za pomocą systemu elektronicznego w „Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego”, natomiast ocena organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów będzie dokonywana za pomocą elektronicznej ankiety „Ocena stażu podyplomowego”.

Stażyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywają go nadal zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

(Pełna treść opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego do pobrania poniżej).

Zmiany w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym dla lekarzy

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany również w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym dla lekarzy.

Zgodnie z nimi, zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES. 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze