Zielona Góra: wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego już w resorcie nauki

Autor: KR/Rynek Zdrowia • • 25 lipca 2014 09:14

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został kompletny wniosek o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jak informuje Tatiana Mikułko-Kozłowska, kierownik biura prasowego Zarządu Województwa Lubuskiego, resort nauki powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu miesiąca. Liczy on 1500 stron.

- Zawiera m.in. wykaz kadry, program kształcenia dotyczący każdego przedmiotu znajdującego się w programie studiów, sylabusy, wykaz infrastruktury, wykaz planowanych inwestycji w zakresie budowy laboratoriów oraz instytutu patomorfologii, regulamin praktyk studenckich, umowy z jednostkami zewnętrznymi oraz projekt porozumienia z Brandenburgią - wylicza doradca marszałek dr Dariusz Kotlęga.

Ministerstwo w ciągu miesiąca powinno wydać opinię oraz wskazać ewentualne braki formalne. Następnie wniosek skierowany zostanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która w ciągu 3-4 miesięcy wyda ostateczną decyzję o powołaniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Potrzeba powołania kierunku lekarskiego wynikała wprost z Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013, ponieważ analiza diagnozy zasobów kadrowych w ochronie zdrowia wskazywała na wieloletnie zaniedbania i deficyty wielu specjalności lekarskich w regionie. Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia kierunku pomiędzy uczelnią, samorządem, miastem Zielona Góra oraz szpitalem wojewódzkim podpisane zostało w lutym 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego zarezerwowano 6 mln zł na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ciągu dwóch lat podjęto szereg działań ku realizacji tego celu. Podpisane zostały umowy ze szpitalami - także z kliniką w Cottbus na realizację praktyk studenckich.

Marszałek Elżbieta Polak prowadziła także rozmowy z władzami Kraju Związkowego Brandenburgia dotyczące możliwości współpracy ze szpitalem w Poczdamie w zakresie szkoleń i praktyk dla studentów powstającego w Zielonej Górze kierunku lekarskiego. Przygotowano projekt porozumienia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum