Zawodówki dla lekarzy. NRL: "Nie gwarantują utrzymania wysokich standardów studiów medycznych"

Autor: oprac. KM • Źródło: Naczelna Rada Lekarska, Rynek Zdrowia05 października 2021 15:06

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się wycofania z pomysłu kształcenia lekarzy w "zawodówkach".  "Projekt ten nie gwarantuje wysokich standardów studiów medycznych."

W ocenie NRL kryzys kadrowy powstrzymać mogą rozwiązania poprawiające warunki pracy lekarzy. Fot. PTWP
  • 4 października Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko prezydium NRL dotyczące projektu zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Zdaniem NRL projekt nie gwarantuje utrzymania wysokich standardów studiów medycznych
  • Skutki zmian mogą być szkodliwe m.in. dla pacjentów - podkreśla NRL

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569) towarzyszy "jaskrawe naruszenie prawa". Projekt został skierowany do dalszego procedowania w odpowiednich komisjach. Rada chce wycofania z tego projektu przepisów związanych z kształceniem lekarzy i dentystów w szkołach zawodowych.

Przepisy wprowadzone z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa

Rada podkreśla, że "przepisy te zostały wprowadzone z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa". Wskazuje na fakt dokonania zmian w projekcie już po konsultacjach publicznych. Dodaje, że zmian tych nie zaopiniował samorząd lekarski. 

Czytaj także: "Zawodówki" dla lekarzy. Hałabuz: Ministerstwo Zdrowia "odlatuje"

Zdaniem prezydium NRL to działanie jest "pogwałceniem przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342)".

- Lekceważenie kompetencji samorządu lekarskiego do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty jest tym bardziej rażące i niemożliwe do zaakceptowania, że ma miejsce w czasie trwającego protestu pracowników medycznych, w ramach którego prowadzone są rozmowy mające rozwiązać najbardziej palące problemy systemu ochrony zdrowia - pisze NRL.

Nie zostaną utrzymane wysokie standardy studiów medycznych?

Rada dodaje, że te istotne zmiany w obszarze zainteresowania podmiotów, które wcześniej opiniowały projekt, spowodowały konieczność ich ponownej konsultacji - ale do tych nie doszło.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że projektowana zmiana sposobu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów nie gwarantuje utrzymania wysokich standardów studiów medycznych, co będzie przede wszystkim szkodliwe dla pacjentów i ich bezpieczeństwa, ale także dla ewentualnych absolwentów takich uczelni - podkreśla NRL.

Czytaj: "Zawodówki" dla lekarzy. "Próby produkowania lekarzy gdzie popadnie"

Jak wskazuje NRL, "wykształcenie lekarza, to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich".

Konieczna wykwalifikowana kadra akademicka i... odpowiednie warunki płacowe dla lekarzy

W ocenie NRL "zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów". Niezbędne jest również odpowiednie zaplecze kliniczne, pracownie, laboratoria i sprzęt, które, co podkreśla Rada, dostępne są "jedynie w dużych ośrodkach miejskich".

Rada podsumowuje, że kryzys kadr lekarskich powstrzymać mogą rozwiązania poprawiające warunki pracy lekarzy - finansowe i organizacyjne, czyli również ułatwiające im podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy.

- Bez zdecydowanej zmiany jakościowej w finansowaniu i organizacji opieki zdrowotnej nie może być mowy o poprawie sytuacji w ochronie zdrowia - zaznacza NRL.

Czytaj także: Wyższe szkoły zawodowe dla lekarzy? Sprawdziliśmy, co to za uczelnie

Projekt "zawodówek" dla lekarzy. Znamy kryteria otwarcia kierunku lekarskiego

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum