Zachęcamy studentów, by w dobie COVID-19 zajęcia kliniczne zaliczali w ramach wolontariatu

Autor: pwx/Rynek Zdrowia • • 13 listopada 2020 11:41

Nie nakazujemy studentom praktyk w strefie przeznaczonej do leczenia chorych COVID (+), ponieważ jeszcze nie wymaga tego sytuacja. Jeżeli jednak dojdzie do dalszego rozwoju epidemii i pogłębienia braków kadrowych, oczekuję, że empatia każdego przyszłego lekarza nakaże mu zaangażować się w pomoc personelowi szpitala - mówi nam dr hab. Marcin Krzanowski, z-ca dyr. ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zachęcamy studentów, by w dobie COVID-19 zajęcia kliniczne zaliczali w ramach wolontariatu
- Oczekuję, że empatia każdego przyszłego lekarza nakaże mu zaangażować się w pomoc personelowi szpitala - mówi dr hab. Marcin Krzanowski, z-ca dyr. ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Fot. archiwum

Praca i zaangażowanie studentów w oddziałach przeznaczonych do leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 znacząco pomogłaby w systemie opieki. Uczelnia zwróciła się do studentów, przede wszystkim VI roku kierunku lekarskiego, jak i również studentów pielęgniarstwa pierwszego i drugiego roku studiów (II stopnia), z prośbą o wsparcie w formie wolontariatu, w ramach którego możliwe będzie zaliczenie zajęć klinicznych - tłumaczy dr hab. Marcin Krzanowski, z-ca dyr. ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

- Zajęcia praktyczne, co wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 29 października br. - mogą być realizowane według programu studiów również przy wykonywaniu czynności na oddziałach, w których opiece poddani są pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2. Takie rozwiązanie jest uzasadnione nie tylko obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, a także kadrową w szpitalach.

Studenci VI roku kierunku lekarskiego wkrótce rozpoczną pracę zawodową, jako młodzi lekarze. Łatwiej im będzie podejmować pracę w warunkach utrzymującej się epidemii, jeżeli zdobędą wiedzę i umiejętności oparte o doświadczenie w pracy z pacjentem pod nadzorem opiekuna.

Nam jako szpitalowi, a zarazem miejsca przeznaczonego do edukacji lekarzy zależy na jak najlepszym przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu również w czasie zagrożenia związanego z zakażeniem wirusem COVID-19. Wielu z młodych adeptów w przypadku ewentualnej konieczności pracy w szpitalach tymczasowych musi być przygotowana do zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

Na VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJ edukację kontynuuje 228 studentów. Z tej grupy chęć zdobywania umiejętności praktycznych w ramach pracy wolontariackiej zadeklarowało dotąd 11 ochotników, którzy chcą podjąć wolontariat w Szpitalu Uniwersyteckim.

Prorektor UJ ds. Collegium-Medicum, prof. Tomasz Grodzicki w skierowanym do studentów liście zachęcającym do ochotniczego podejmowania wolontariatu podkreślił, że to wsparcie - zgodnie z rozporządzeniem ministra - będzie stanowiło podstawę do zaliczenia zajęć klinicznych w miejsce programowych ćwiczeń klinicznych czy praktyk zawodowych. List Rektora pojawił się około 2 tygodnie temu i ciągle liczę, że liczba młodych osób chętnych do kształcenia się w ramach zajęć praktycznych prowadzonych w strefie szpitala przeznaczonej do leczenia chorych zakażonych SARS-CoV-2 będzie rosła.

Pragnę podkreślić, że Uczelnia nie zaprzestała prowadzenia zajęć klinicznych dla studentów w Szpitalu Uniwersyteckim. Studenci, którzy jeszcze nie zdecydowali się na pracę z pacjentami COVID(+) kontynuują zajęcia w tzw. strefach czystych, czyli na oddziałach przeznaczonych do leczenia chorych bez zakażenia. Jest to możliwe dzięki organizacji wewnątrzszpitalnej i pogrupowaniu personelu. Mamy jedną chirurgię dedykowaną pacjentom zakażonym wirusem SARS-Cov-2, drugą przeznaczoną dla chorych niezakażonych, podobnie funkcjonują dwa oddziały ginekologii, pozostawiona jest też część łóżek internistycznych, jak również dedykowanym innym specjalnością.

Zatem nie nakazujemy studentom praktyk w strefie przeznaczonej do leczenia chorych COVID (+), ponieważ jeszcze w chwili obecnej nie wymaga tego sytuacja, do problemu podchodzimy elastycznie, proponując różne rozwiązania. Jeżeli jednak dojdzie do realizacji czarnego scenariusza dotyczącego dalszego rozwoju epidemii i pogłębienia braków kadrowych, oczekuję, że empatia każdego przyszłego lekarza nakaże mu zaangażować się w pomoc personelowi szpitala.

Istnieje obawa dotycząca wydłużenia programu studiów, szczególnie VI roku, z powodu niezrealizowania nałożonej standardami europejskimi listy zajęć praktycznych, które studenci muszą odbyć. Taka sytuacja może zaistnieć, jeśli dojdzie do dalszego ograniczania bazy łóżkowej przeznaczonej dla chorych niezakażonych.

Oparty o umowę wolontariat, który proponujemy studentom ma polegać na wykonywaniu czynności objętych praktykami klinicznymi, a ich zakres będzie ustalany z opiekunem studenta. W taki sposób wykonywana praca w oddziale przeznaczonym do leczenia chorych zakażonych będzie stanowiła podstawę do zaliczenia zajęć klinicznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum