Zabrze: w 2020 r. powstanie centrum inżynierskiego wspomagania medycyny

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 21 grudnia 2017 17:20

Centrum badawcze, którego celem będzie rozwój nowoczesnych technologii dla medycyny, powstanie w 2020 r. w Zabrzu przy Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Politechnika współpracuje przy tym przedsięwzięciu z firmą Philips Polska.

Otwarcie Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, które powstanie w zabrzańskim kampusie Politechniki Śląskiej, planowane jest na 2020 r. Fot. Archiwum

Umowę o unijnym dofinansowaniu Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu podpisano w czwartek (21 grudnia) w Katowicach. Jak wyjaśnił dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej prof. Marek Gzik, przy którym powstanie Centrum, będzie to zespół laboratoriów obejmujących praktycznie pełny zakres inżynierii biomedycznej.

- Współczesna medycyna wymaga zaplecza technicznego. Gdyby dziś na salach operacyjnych nie było technologii, praktycznie nie moglibyśmy mówić o nowoczesnym leczeniu. To centrum powstaje, aby rozwijać te technologie, aby stawały się jeszcze doskonalsze - mówił prof. Gzik.

Przypomniał, że działalność Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej opiera się na czterech filarach: bioinformatyce, biomateriałach, bisensoryce i biomechatronice. Nowe zaplecze ma ułatwić tamtejszym specjalistom rozwój technologii związanych m.in. z implantacją, przetwarzaniem sygnałów biomedycznych i ich analityką, rozwój nowoczesnych systemów wspomagających rehabilitację, robotów mobilnych, medycznych, medycyny spersonalizowanej czy technologii wirtualnych.

Centrum powstanie w oparciu o szacowany na blisko 92 mln zł unijny projekt Assist Med Sport Silesia, który znalazł się na liście kluczowych przedsięwzięć woj. śląskiego - zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym regionu. Będzie realizowany przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

W czwartek w Katowicach podpisano umowę o unijne dofinansowanie. Wyniesie ono 67,7 mln zł z RPO do projektu określonego łącznie na 91,5 mln zł. Marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa mówił podczas uroczystości, że obok wymiernych korzyści związanych z rozwojem technologii medycznych, przedsięwzięcie ma także wymiar gospodarczy.

- Jeżeli naukowcy siądą z przedsiębiorcami i wymyślą coś, co wdrożą do produkcji, powstaną nowe firmy. Śląskie się przemodelowuje; profil gospodarczy woj. śląskiego zmienia się. Medycyna to jedna z naszych czterech inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które ciągną nas do przodu i nadają nowy wyraz naszemu województwu, a biomedycyna to jest w ogóle coś, co nakręca świat - wskazał Saługa.

W marcu br. Politechnika Śląska zawarła umowę z firmą Philips Polska, na mocy której międzynarodowy koncern włoży wkład własny do projektu Assist Med Sport Silesia na poziomie 20 proc. jego wartości. Złożą się na niego nowoczesne technologie i pieniądze.

- Będziemy pracować, aby aktywnie badać potrzeby systemu opieki zdrowotnej oraz wspólnie opracowywać i proponować rozwiązania o znaczeniu regionalnym i krajowym. Szczególny nacisk położymy na informatykę szpitalną, telemedycynę, aktywne starzenie się i opiekę domowa - zasygnalizował prezes koncernu Philips na Europę Środkowo-Wschodnią Reinier Schlatmann.

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - jako odrębny obiekt - powstanie w zabrzańskim kampusie Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta, w południowej jego części (w pobliżu ul. Reymonta). Budowa powinna ruszyć w 2018 r. i potrwać ok. półtora roku. Otwarcie i rozpoczęcie pierwszych projektów planowane jest na 2020 r.

Projekt Assist Med Sport Silesia został wybrany do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w części śląskiego RPO dotyczącej "Nowoczesnej gospodarki". Zakłada ona wzmocnienie tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, stąd ukierunkowanie dofinansowania na infrastrukturę służącą medycynie, energetyce i technologiom informacyjno-komunikacyjnym.

Projekty mogące ubiegać się o środki w tym naborze zostały wstępnie określone na etapie prac nad modelem wdrażania strategii innowacji. Tym samym stały one wynikiem długookresowej współpracy między województwem, a jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi.

Projekty zostały też poddane m.in. szeregowi uzgodnień z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwem rozwoju. Efektem stały się odpowiednie rekomendacje i ich włączenie do Kontraktu Terytorialnego woj. śląskiego, co było warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie.

Istotą dofinansowania w tym wypadku jest powstanie infrastruktury, która uzupełni dotychczasową i nie powieli istniejących zasobów. Inwestycje powinny przyczynić się do zwiększenia nakładów prywatnych podmiotów na działalność badawczo-rozwojową. To oznacza, że budowana infrastruktura powinna być też dostępna np. dla regionalnych firm.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum