ZNP: przesunąć termin reformy kształcenia niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 czerwca 2010 12:54

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie chce szybkich zmian w kształceniu niepełnosprawnych.

ZNP apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przesunięcie terminu wprowadzenia zmian w kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmian w kształceniu zawodowym, które proponuje resort. Związek zorganizował w poniedziałek (14 czerwca) demonstrację dla poparcia swych postulatów.

Kilkuset nauczycieli i związkowców demonstruje przed siedzibą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie odbywa się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowująca regionalne spotkania na temat proponowanych przez resort zmian. W konferencji bierze udział minister edukacji Katarzyna Hall.

– Nasza demonstracja to apel do pani minister, by opamiętała się – podkreślił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Według ZNP, wprowadzenie zmian powinno być przesunięte do czasu: należytego przygotowania szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych; pełnego przygotowania nauczycieli do realizacji zadań określonych w ministerialnych projektach aktów prawnych, zapewnienia odpowiedniej liczby pedagogów, psychologów, terapeutów oraz zwiększenia sieci poradni pedagogiczno-psychologicznych, a także zapewnienia samorządom terytorialnym odpowiednich środków potrzebnych do wprowadzenia projektowanych zmian.

„Integracja i co dalej?”, „Szanowna pani minister, Korczak by się za panią wstydził”, „Tylko 560 poradni na 6 mln uczniów”, „Jeden pedagog na 3,1 tys. uczniów” – takie m.in. hasła można przeczytać na transparentach trzymanych przez protestujących. Mimo padającego deszczu pikietujący chodzą wokół wejścia do budynku uczelni, używają gwizdków i trąbek.

Według założeń reformy MEN, nauczyciele w ramach specjalnych zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów będą zobowiązani do zadań, które dzisiaj wykonują przede wszystkim pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. I tak od 1 września 2010 r. będą zobowiązani m.in. do: opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym: programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Będą musieli także planować – w szczególności na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacji oraz dokonywać okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz przedstawiania wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem.

Obowiązkiem nauczycieli będzie także postawienie wstępnej diagnozy ucznia, zaplanowanie działań pomocowych, realizacja pomocy, sprawdzanie skuteczności, ewentualna modyfikacja planu, wzmocnienie pozytywnych zmian u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum