Wrócą szkoły policealne dla pielęgniarek? Jednoznaczna odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Sejm02 stycznia 2022 12:00

Pielęgniarki i położne wrócą do szkół policealnych? O powrót do tej formy kształcenia pytała Ministerstwo Zdrowia posłanka Koalicji Obywatelskiej. Odpowiedź w sprawie przygotował wiceminister Piotr Bromber. W zasadzie uciął dyskusję.

2.01 Wrócą szkoły policealne dla pielęgniarek? Ministerstwo Zdrowia odpowiada Fot. AdobeStock
  • Na problem braku pielęgniarek i położnych zwracają uwagę m.in. samorządy. Poprawę sytuacji widzą w zmianie systemu kształcenia pielęgniarek i położnych - wskazywała w swojej interpelacji do Ministerstwa Zdrowia posłanka Krystyna Skowrońska
  • Do resortu zdrowia skierowała pytanie: "Czy ministerstwo planuje i kiedy zmienić system kształcenia pielęgniarek i położnych w sposób, by zwiększyć liczbę podmiotów odpowiedzialnych za ich kształcenie?"
  • Odpowiedź w tej sprawie przygotował wiceminister Piotr Bromber. -Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce będzie realizowane wyłącznie na poziomie wyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami w tym zakresie - napisał.

Sprawdź: Powrót pielęgniarek do szkół policealnych? "Jako samorząd mówimy tym pomysłom: absolutnie nie"

W 2022 podwyżki dla pielęgniarek, ratowników, opiekunów

Pielęgniarek i położnych brakuje. Receptą powrót szkół policealnych

Pielęgniarek i położnych w Polsce brakuje, a w kolejnych latach - jak wskazują eksperci - kryzys kadrowy będzie się pogłębiał. Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia planuje przywrócić kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie szkół policealnych? Pytanie w tej sprawie skierowała do resortu zdrowia posłanka Krystyna Skowrońska.

W interpelacji do MZ przypomniała, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce wynosi obecnie 53 lata, a położnych 51 lat.

- Na problem braku kadr pielęgniarek i położnych zwracają uwagę również samorządy. Poprawę sytuacji widzą w zmianie systemu kształcenia pielęgniarek i położnych. Proponują przywrócenie kształcenia tych kadr na poziomie szkól policealnych z możliwością kontynuacji nauki na poziomie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia – argumentowała posłanka. 

I skierowała do resortu zdrowia dwa pytania:

  • Czy ministerstwo planuje i kiedy zmienić system kształcenia pielęgniarek i położnych w sposób, by zwiększyć liczbę podmiotów odpowiedzialnych za ich kształcenie?
  • Czy obecnie obowiązujące regulacje ustawowe, które limitują liczbę osób kształconych w zawodzie pielęgniarki i położnej, są adekwatne do wyzwań w ochronie zdrowia?

Wcześniej pisaliśmy: Pielęgniarki i położne wrócą do szkół policealnych?

Najbardziej palące problemy pielęgniarek. Co leży na stole w rozmowach z resortem zdrowia?

Wiceminister Bromber odpowiada w sprawie szkół policealnych dla pielęgniarek

Wiceminister Piotr Bromber w odpowiedzi na interpelację przypomina, że „system kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat uległ istotnym zmianom”.

- Transformacja kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych od szkolnictwa średniego do wyższego uwarunkowana była wieloma regulacjami prawnymi i zobowiązaniami międzynarodowymi, wynikającymi z działań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznych innych organizacji międzynarodowych – wskazał.

I dodał, że „wpływ na obecny kształt systemu kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce miał także Proces Boloński, efektem którego było umiejscowienie systemu kształcenia polskich pielęgniarek i położnych po 2004 r. wyłącznie na poziomie wyższym”.

Bromber podkreślił, że w 2017 roku „podjęto dyskusję ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w zakresie modelu kształcenia tych grup zawodowych”.

Sprawdź: Pielęgniarki z nowymi uprawnieniami. Duża zmiana w przepisach

Zmiany współczynników pracy pielęgniarek bez specjalizacji

"Kształcenie pielęgniarek i położnych będzie realizowane wyłącznie na poziomie wyższym"

- Efektem tego było wypracowanie dokumentu kierunkowo ujmującego obszary rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. W dokumencie tym uzasadniono konieczność utrzymania kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych – wyjaśnia.

W związku z powyższym wiceminister odpowiada wprost na pytanie zawarte w interpelacji:

- Kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce będzie realizowane wyłącznie na poziomie wyższym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami w tym zakresie. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest w tym względzie całkowicie zbieżne ze stanowiskiem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych – ucina.

Czytaj również: Wynagrodzenie pielęgniarek mocno w górę. Dwie podwyżki dla dwóch grup

Nowa tabela płac w ochronie zdrowia. Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników

Wiceminister zdrowia: liczba pielęgniarek i położnych rośnie

Piotr Bromber odnosi się również do zawartych w interpelacji danych dotyczących kryzysu kadrowego wśród pielęgniarek i położnych. Przekonuje, że prowadzone przez resort zdrowia działania „przyniosły widoczne efekty w postaci odwrócenia niekorzystnego trendu dotyczącego zmniejszania liczby pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej”. Na dowód przytacza dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

  • Liczba pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 247 110,
  • natomiast wg stanu na dzień 22 listopada 2021 r. wynosiła 263 568 

- Ponadto, liczba szkół posiadających akredytację Ministra Zdrowia na kształcenie pielęgniarek na poziomie pierwszego stopnia wzrosła z 77 uczelni w 2015 r. do 110 uczelni w 2021 r. (wg stanu na dzień 28.09.2021 r.). Jednocześnie istotnie wzrosło zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W roku akademickim 2015/2016 liczba studentów na kierunku pielęgniarstwo I stopnia wynosiła 5 935 osób, a w roku 2020/2021 – 8 202. Natomiast na kierunku położnictwo I stopnia w roku akademickim 2015/2016 liczba studentów wynosiła 953 osoby, a w roku akademickim 2020/2021 – 1 218 - wskazał wiceminister zdrowia.

Odpowiada również na pytanie dotyczące regulacji ustawowych, które limitują liczbę osób kształcących się w zawodzie pielęgniarki i położnej.

- Od roku akademickiego 2012/2013 limity przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, zgodnie z ówczesną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, zostały zniesione. Obecnie uczelnie, w ramach autonomii, mają prawo do określania liczby osób przyjmowanych na te kierunki, mając na uwadze swoje możliwości organizacyjnofinansowe, w tym m.in. dotyczące kadry i bazy dydaktycznej.

Sprawdź: Ustalono nowe kwoty dofinansowania dla pielęgniarek na szkolenia specjalizacyjne

Pielęgniarki bez dodatkowych pieniędzy i kuriozalna odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum